Nhìn sâu hơn vào switches

Collision domains

Một trong những lợi ích chính của switches so với hubs là rằng switches giảm thiểu tần suất các
đụng độ trên mạng. Xem xét một switch 4 cổng trong đó computer 1,2,3 và 4 được kết nối với các cổng
1,2,3 và 4. Nếu cổng 1 nhận một gói dữ liệu từ computer 1 cái có ý định cho computer 2, switch sẽ
chuyển tiếp gói dữ liệu tới cổng 2. Nếu, cùng lúc, cổng 3 nhận một gói dữ liệu có ý định cho computer 4
, switch sẽ chuyển tiếp gói dữ liệu đó tới cổng 4. Cả hai gói dữ liệu này có thể đi trên mạng đồng thời
vì không lúc nào chúng sẽ tồn tại trên cùng tập giao diện hay cáp mạng. Vì vậy, các gói dữ liệu sẽ
không bao giờ đụng độ.
Tương phản lại, nếu 4 máy tính này kết nối với một hub, các gói dữ liệu sẽ đụng độ vì hai gói dữ liệu sẽ
được chuyển tiếp tới tất cả các cổng, không chỉ cổng kết nối với các máy tính đích.
Sự giảm này của đụng độ là cơ bản đối với cái một switch làm cái một định nghĩa chung một switch là gì được
đọc giống cái này: Một switch là một thiết bị cái chia các collision domains. Một collision domain là một phân
đoạn mạng trên đó các đụng độ là có thể. Trong một mạng Ethernet phong cách cũ xây dựng với các hubs, toàn bộ
mạng là một collision domain đơn vì tất cả giao diện mạng cái kết nối tới mạng sẽ thấy tất cả các gói dữ liệu
cái đi trên mạng. Nhưng khi một switch được sử dụng, mạng được chia thành các collision domains riêng rẽ.
Trong một mạng chuyển mạch, mỗi collision domain chứa chỉ hai giao diện mạng cổng trên switch và cổng trên thiết
bị đích (điển hình một máy tính, nhưng có thể là switch khác). Một switch 8 cổng chia một collision domain đơn với
8 thiết bị thành 8 collision domains riêng rẽ, mỗi cái với chỉ hai thiết bị.
Switches không loại bỏ hoàn toàn các đụng độ. Ví dụ, giả sử một switch vừa nhận một gói dữ liệu có ý định cho một
máy tính, và máy tính đó thử gửi một gói dữ liệu cùng thời điểm rằng switch thử chuyển tiếp gói dữ liệu nhận được tới
máy tính. Trong trường hợp đó, hai gói dữ liệu đụng độ, và cả switch và máy tính phải chờ và thử một lần nữa sau một
chút.

Chia sẻ