Lịch sử thuật toán Google – năm 2010

Trước kia (đến năm 2010), xếp hạng trên Google là tương đối dễ dàng.
Tại thời điểm đó, thuật toán của Google (code phức tạp cái quyết định một trang web sẽ được xếp
hạng ở đâu) dựa vào hai thứ. Các từ khóa tìm thấy trên trang và các links trỏ tới nó.
Đây là những nhân tố xếp hạng chính và các chủ site biết điều đó. Vì cả hai nhân tố này có thể
được kiểm soát và thao tác xử lí bởi các chủ site, nhiều chủ web bắt đầu tổ chức và xử lí các
thứ để rằng họ có thể xếp hạng tốt trên SERPs.
Sau đây là quá trình làm điều này:
1, Nhận dạng các từ khóa bạn muốn xếp hạng (những cái người dùng gõ vào bộ máy tìm kiếm).
2, Tạo một trang được tối ưu hóa cho từ khóa đó. Chất lượng của nội dung không quan trọng. Bạn
đơn giản chỉ cần bao gồm từ khóa được chọn ở càng nhiều chỗ trong code HTML càng tốt. Cái này gọi là
keyword stuffing (nhồi nhét từ khóa).
Từ khóa sẽ được đặt trong title của trang, header, trong phần thân nội dung (có thể là 5 lần cho
mỗi 100 từ) trong Alt text ảnh (một text thay thế cho một ảnh hay object trên trang). Các từ khóa
đôi khi cũng được nhét đầy trong bản thân tên domain.Bao nhiêu lần bạn có từ khóa trên trang
của bạn, kết quả của bạn càng tốt.
3, Xây dựng các backlinks tới trang. Những cái này thường được xây dựng bằng cách sử dụng các công
cụ backlink tự động cái thả link xuống hàng ngàn trang spam vô giá trị trên net. Các công cụ backlink
này sẽ sử dụng từ khóa được lựa chọn của bạn trong text link.
Về cơ bản, đó là một chiến thuật và nó có hiệu quả. Bạn có thể xếp hạng cho bất cứ từ khóa nào
, sử dụng công thức đơn giản đó.
Các chủ web bây giờ có thể xếp hạng trong SERPs cho bất cứ gì họ muốn.
Và Google mất kiểm soát.
Như bạn có thể tưởng tượng, SERPs bắt đầu lấp đầy với rác thải. Các trang được xếp hạng vì kĩ
thuật spam được sử dụng bởi các chủ web hơn là vì giá trị cái làm Google trở nên xấu đi.
Qua thời gian, Google làm tinh vi hơn thuật toán của họ, làm nó càng khó hơn cho các chủ web
chơi trò chơi với hệ thống. Thuật toán của họ dựa trên các nhân tố các chủ web không thể kiểm
soát và thao tác xử lí.
Các cập nhật Panda và Penguin của Google được thiết kế để lấy lại quyền kiểm soát từ các chủ web.
Bằng cách loại bỏ các nhân tố khỏi thuật toán cái các chủ web có thể dễ dàng thao tác xử lí hoặc
làm cho các nhân tố này kém quan trọng hơn, Google càng làm cho nó khó khăn hơn cho các chủ web
chơi trò chơi với hệ thống.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *