Các cổng, giao diện và địa chỉ MAC (phần 2)

Các cổng, giao diện và địa chỉ MAC (tiếp tục)

Các địa chỉ MAC là quan trọng vì chúng cung cấp phương tiện cho một mạng theo dấu các
thiết bị cái hình thành mạng. Không có địa chỉ MAC, nó sẽ là không thể để biết các thiết
bị gì đang ở trên mạng. Và nó sẽ là không thể để gửi thông tin tới một thiết bị
cụ thể hay để biết thiết bị cụ thể nào được gửi thông tin.
Thuật ngữ physical address (địa chỉ vật lí) đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa cho
MAC address. Hai thuật ngữ có thể trao đổi cho nhau.
Các địa chỉ MAC là một phần của tầng 2 của OSI Reference Model, được gọi là tầng link. Tầng
này chịu trách nhiệm cho trao đổi thông tin cơ bản trên một mạng. Khả năng nhận dạng duy
nhất mọi thiết bị trên một mạng là một bộ phận cấu thành then chốt kích hoạt cái đó xảy ra.
Địa chỉ MAC dài 48 bits, cái có nghĩa rằng 280 tỷ tỷ thiết bị có thể được gán địa chỉ MAC duy
nhất trước khi chúng ta cạn kiệt. Khi được viết, địa chỉ MAC được viết bằng 6 octets chia tách
bởi dấu -. Một octet là một nhóm 8 bits nhị phân, được viết như số 2 con số trong hex notation,
cái sử dụng từ chữ A qua F thêm vào các số từ 0 đến 9 để trình bày giá trị mỗi octet. Địa chỉ MAC
trông như cái này:

48-2C-6A-1E-59-3D

Nếu bạn muốn thấy địa chỉ MAC trong network adapter của máy tính của bạn, mở một command prompt và
gõ ipconfig /all. Cuộn qua đầu ra từ lệnh này để xem địa chỉ MAC (ipconfig gọi một địa chỉ vật lí)
cho mỗi giao diện trên máy tính của bạn. Ví dụ, sau đây là đầu ra của ipconfig cho adapter tích hợp
trên SurfaceBook của tôi:

MAC

Ở đây bạn có thể thấy địa chỉ MAC là 58-82-A8-9C-A7-28.
Một địa chỉ MAC về kĩ thuật liên quan đến một giao diện mạng, không với thiết bị cái sử dụng giao diện
đó. Ví dụ, nếu motherboard của máy tính của bạn có một giao diện mạng tích hợp sẵn, địa chỉ MAC của giao
diện mạng gắn với motherboard. Tuy nhiên, nếu máy tính của bạn có một NIC riêng rẽ, địa chỉ MAC
là một phần của card không phải của máy tính cái card được gắn vào. Nếu bạn loại bỏ card giao diện từ một
máy tính và cái đặt nó trong cái khác, địa chỉ MAC đi cùng card.
Điểm then chốt để nhớ ở đây là cho một máy tính, máy in hay bất cứ thiết bị nào khác kết nối với một mạng , thiết bị đó
phải chứa một giao diện mạng. Giao diện đó có một địa chỉ MAC duy nhất, cái là cách thức ban đầu cái mạng có thể phân
biệt giữa thiết bị này với thiết bị khác.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *