Thiết lập tài khoản Ads Manager và link nó với trang Facebook của bạn

Thiết lập tài khoản Ads Manager và link nó với trang Facebook của bạn

Thiết lập tài khoản Ads Manager của bạn và link nó với Facebook page của bạn là một bước then
chốt để khởi động và quản lí các chiến dịch quảng cáo Facebook của bạn. Sau đây là hướng dẫn
từng bước làm cách nào thiết lập tài khoản Ads Manager và thiết lập liên kết:
1. Truy cập Ads Manager: Đi tới website Facebook Ads Manager bằng cách ghé thăm:
https://business.facebook.com/adsmanager/
Nếu bạn không có một tài khoản Facebook Business, tạo một cái bằng cách đi theo các hướng dẫn trên
trang.
2. Điều hướng tới Ads Manager Settings: Một khi bạn đã log vào tài khoản Facebook Business của bạn
click lên menu icon ( ☰ ) nằm ở đỉnh góc trái của màn hình. Cuộn xuống và chọn Ads Manager dưới
phần Create & Manage.
3. Thiết lập tài khoản ad: Trên trang chủ Ads Manager, bạn sẽ thấy một thúc giục để thiết lập
tài khoản ad của bạn. Click lên nút Create Ad Account để tiến lên.
4. Nhập các chi tiết tài khoản: Trong cửa sổ Create Ad Account, cung cấp thông tin cần thiết, bao gồm
tên tài khoản ad, time zone, và tiền tệ. Đảm bảo rằng tên tài khoản trình bày chính xác doanh nghiệp
hay tổ chức của bạn.
5. Lựa chọn phương thức thanh toán: Tiếp theo, chọn phương thức thanh toán ưa thích cho chi phí ad. Bạn
có thể chọn từ các tuỳ chọn như thẻ tín dụng, Paypal hay phương thức thanh toán thủ công. Đi theo các
thúc giục để nhập các chi tiết thanh toán của bạn.
6. Liên kết tới Facebook page: Sau khi thiết lập tài khoản Ad của bạn, bạn cần liên kết nó với Facebook
page của bạn. Để làm cái này, click lên Ads Manager menu icon ( ☰ ) và chọn Business Settings từ menu
thả xuống.
7. Điều hướng tới Business Settings: Trên trang Business Settings, click lên Accounts trên thanh cạnh trái,
sau đó chọn Pages từ các tuỳ chọn mở rộng.
8. Thêm hay tạo trang: Nếu Facebook Page của bạn chưa link tới tài khoản ad của bạn, click lên nút + Add
chọn hoặc Add a Page hay Create a New Page. Đi theo các thúc giục để hoàn thành quá trình liên kết.
9. Grant Page Permissions: Một khi trang của bạn đã được liên kết, click lên Page name và trao các cho phép
cần thiết tới Ads Manager. Cái này cho phép bạn tạo và quản lí các ads thay mặt cho Page của bạn.
10. Verify liên kết: Để đảm bảo rằng liên kết giữa Ads Manager và Facebook page của bạn đã được thiết lập
đúng đắn, quay trở lại tới trang chủ Ads Manager và thẩm định rằng tên Page của bạn xuất hiện dưới phần Linked
Assets trên cạnh trái màn hình.
Xin chúc mừng, bạn đã thiết lập thành công tài khoản Ads Manager của bạn và link nó tới Facebook page
của bạn. Bạn bây giờ có thể bắt đầu tạo các chiến dịch ad, hướng mục tiêu người xem mong muốn, và quản lí
ads của bạn qua Ads Manager. Nhớ giám sát định kì các chiến dịch của bạn và sử dụng các đặc tính khác
nhau có sẵn để tối ưu hoá hiệu suất ad của bạn và giành các mục tiêu quảng cáo của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *