Tất cả về hướng mục tiêu Facebook ads (phần 4)

Custom Audience là gì?

Một custom audience là một công cụ hướng mục tiêu ad cái cho phép bạn phục vụ ads tới danh sách
liên hệ đang có, cái có thể là một danh sách các khách hàng bạn lấy từ Lead ads hay đăng kí
trên site. Facebook sẽ so sánh danh sách bạn upload với dữ liệu của nó để tìm người dùng trong
danh sách của bạn trên các nền tảng của nó. Bạn có thể thêm một custom audience vào hướng mục
tiêu của bạn bằng cách click lên text box Custom Audience. Một danh sách Custom Audience đang
có của bạn sẽ xuất hiện.
Tạo một custom audience là quan trọng vì hai lí do. Thứ nhất, nó có thể giành lấy nhiều chuyển
đổi hơn bằng cách hướng mục tiêu người dùng người đã ở trong danh sách khách hàng của bạn, người
đã chứng tỏ là khách hàng trung thành, và là người đã quan tâm đến doanh nghiệp của bạn. Ngược
lại, nếu bạn không muốn quảng cáo tới những người trong danh sách của bạn (một tình huống như
vậy sẽ xảy ra nếu bạn tạo một chiến dịch nhận thức nhãn hiệu, hướng mục tiêu tới những người
chưa bao giờ tương tác với doanh nghiệp của bạn), bạn có thể loại bỏ custom audience khỏi người
xem mục tiêu của bạn. Thứ hai, bạn có thể sử dụng custom audience của bạn để xây dựng lookalike
audience, cái sẽ cho phép bạn hướng mục tiêu tới người dùng mới, những người tương tự như khách
hàng hiện tại của bạn.

Upload một custom audience lên Facebook

Để tạo một custom audience, bạn phải upload một excel sheet được điền với thông tin khách hàng
của bạn. Nếu sheet này không có hình thức đúng, một báo lỗi sẽ xuất hiện và ngăn bạn upload
custom audience của bạn. Để ngăn sự phức tạp, đi theo hướng dẫn định dạng của Facebook được
cung cấp dưới đây:

định dạng

 

Khái quát các bước upload như sau:
Tại cấp độ ad set, ở phần audience, mục custom audiences =>create new =>custom audience
=>customer list =>upload a list =>upload file hay chọn copy & paste data và đặt tên (name)
audience.

upload

Các dạng khác của custom audience

Custom Audience tôi vừa thể hiện cho bạn làm cách nào upload là dạng custom audience được gọi
là custom file. Có ba dạng custom audience cơ bản khác bạn có thể sử dụng: website traffic,
hoạt động app và tham gia (engagement). Mặc dù custom audience custom file yêu cầu một spread sheet
để tạo, ba custom audiences khác này chỉ cần một thứ: Facebook pixel. Vai trò của pixel trong
tạo custom audience là nó sẽ thu thập thông tin trên khách hàng và lưu giữ chúng cho sử dụng của
bạn.
+ Website traffic: Một custom audience của người dùng người ghé thăm website của bạn hay thực hiện
hành động trên site của bạn (e.g mua, add to cart hay từ bỏ cart). Cái này là dạng được sử dụng
nhiều nhất nếu bạn không có danh sách khách hàng riêng.
+ Hoạt động app: Một custom audience của người dùng người sử dụng ứng dụng của bạn giứa các
hành động cụ thể khác.
+ Tham gia trên Facebook & Instagram: Một custom audience của người dùng, người đã tham gia vào nội dung
của bạn trên Facebook & Instagram (e.g post, ads hay sự kiện của bạn..vv.)

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *