Tất cả về hướng mục tiêu Facebook ads (phần 2)

Một vài đặc điểm và nguyên tắc hướng mục tiêu

Facebook tạo tùy chọn hướng mục tiêu từ dữ liệu tự báo cáo. Dữ liệu tự báo cáo đến từ thông tin
người dùng Facebook cung cấp trên profile của họ như nghề nghiệp, giáo dục, trạng thái hôn nhân,
và sở thích.
Với tùy chọn hướng mục tiêu rộng lớn của Facebook, bạn có thể muốn hướng mục tiêu tới càng nhiều
người dùng nhất có thể. Nhưng đừng làm như vậy. Lớn hơn chưa chắc đã tốt hơn và khi bạn hướng mục
tiêu tới người xem tính trung bình là then chốt. Bạn phải đảm bảo rằng người xem của bạn không quá
rộng và không quá hẹp. Cái trước có thể dẫn đến kết quả là hướng mục tiêu người dùng người không
quan tâm đến doanh nghiệp của bạn, trong khi cái sau có thể dẫn đến kết quả là loại trừ các khách
hàng tiềm năng. Để kiểm tra người xem của bạn là quá lớn hay quá nhỏ, xem xét đến đồng hồ kích cỡ
người xem (audience-size meter) cái xuất hiện trên cạnh phải màn hình của bạn.
Khi tạo một người xem mục tiêu, bạn có hai tùy chọn: bạn có thể tạo người xem mới hay bạn có
thể upload một danh sách khách hàng (được gọi là custom audience). Nếu bạn không có danh sách
khách hàng, bạn nên tạo người xem mới. Bạn có một vài tùy chọn hướng mục tiêu để tạo người xem
mới: nhân khẩu, kết nối, sở thích, và hành vi.

Nhân khẩu (demographics)

Khi bạn tạo nhân khẩu (demographics) cho người xem của bạn, bạn có một biến thể các tùy chọn.
Bạn có thể lựa chọn tùy chọn cơ bản như địa điểm sống (location), tuổi (age), giới tính (gender)
và ngôn ngữ (language). Tuy nhiên, bạn không nên dừng ở đó. Cho một người xem mục tiêu hiệu
quả hơn, bạn cũng nên bao gồm hướng đối tượng chi tiết hơn như mức độ giáo dục (education),
nghề nghiệp (work), trạng thái hôn nhân (relationship), quan điểm chính trị (politics
views)vv..vv. Để vào mục này, ở cấp độ ad set, trong phần audience, nhấn detailed targeting=>browse.
Bạn có thể gõ từ khóa liên quan đến nhân khẩu bạn muốn hướng mục tiêu tới trong hộp tìm kiếm
cho hướng đối tượng chi tiết, và nó sẽ xuất hiện nếu có sẵn.

 

nhân khẩu

 

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *