Sự khác nhau giữa bid cap và cost cap

Sự khác nhau giữa bid cap và cost cap

+ Cung cấp bid cap: Facebook theo đuổi chuyển đổi rẻ nhất và không theo đuổi chuyển đổi có chi phí
nhiều hơn bid cap của bạn.
+ Cung cấp cost cap: Facebook theo đuổi chuyển đổi rẻ nhất nhưng một vài chuyển đổi có thể đắt hơn
cost cap, nhưng vẫn đảm bảo chi phí trung bình mỗi hành động (average CPA) bằng với cost cap
của bạn.
Ví dụ, một giá trị trọn đời của một chuyển đổi đơn là $10 thì bạn nên sử dụng lowest cost with
bid cap là $10, Facebook sẽ không theo đuổi chuyển đổi có chi phí đắt hơn thế vì với những chuyển
đổi đó bạn sẽ mất tiền.
Nếu bạn có nhiệm vụ giành một chi phí trung bình mỗi chuyển đổi là $10, bạn nên sử dụng lowest cost
with cost cap là $10. Facebook sẽ theo đuổi một vài chuyển đổi rẻ hơn và một vài chuyển đổi đắt hơn
để đi đến một số trung bình đó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *