Site authority là gì?Làm thế nào để giành nó

Một site authority là gì?

Nếu bạn đi đến một website từ điển và tìm kiếm cho authority, có một định nghĩa được nêu bật.
“Authority: An accepted source of expert information or advice”.
Để làm website của bạn trở thành một site authority, nó phải là “nguồn thông tin hay lời khuyên
chuyên gia được chấp nhận”.
Một site được tổ chức tốt với nội dung tuyệt vời là một sự khởi đầu tốt (hai trụ cột đầu tiên
của thực hành Seo tốt). Tuy nhiên, hai trụ cột đó không đủ làm site của bạn trở thành authority.
Lí do là vì không ai biết tới bạn hay site của bạn, và cái đó có nghĩa bỏ phiếu bằng 0 (và ít
traffic).
Site của bạn và tên cá nhân của bạn phải được biết đến nhiều trong niche của bạn.
Vậy làm cách nào để bạn được biết đến nhiều?
Trả lời cái đó là dễ dàng. Bạn cần đặt tên site của bạn và tên bạn trên càng nhiều nơi phù hợp, chất
lượng cao càng tốt, với các links trỏ tới các trang phù hợp trên site của bạn. Nói cách khác,
bạn cần backlinks chất lượng.
Nhận backlinks từng là dễ dàng, nhưng với Penguin khó tính, backlinks có thể nhanh chóng làm
bạn bị phạt nếu bạn đi theo chiến lược sai. Cái này đặc biệt áo dụng nếu site của bạn tương đối
mới hay không có nhiều authority.
Có một khía cạnh khác của cái này tôi muốn thảo luận là link ra ngoài từ site của bạn tới các
site authority bên trong niche của bạn. Chúng ta tất cả là một phần của web với các sites liên
kết với nhau. Nếu bạn tìm thấy thông tin trên website khác cái bạn sử dụng cho bạn, có ý nghĩa
bạn cho điểm site đó với link back tới thông tin đó.
Hãy nhìn vào một ví dụ của cái này.
Nghĩ về bộ máy tìm kiếm đang cố găng đánh giá trang của bạn trên chủ đề Atkins Diet. Sao bạn
không nghĩ rằng link tới tham khảo y khoa và nghiên cứu của người khác sẽ làm trang của bạn
hữu dụng hơn đối với khách ghé thăm ? Nó sẽ tốt nếu nội dung của bạn cũng tuyệt vời. Nó sẽ
tăng độ tin cậy của khách ghé thăm và đem lại cho họ giá trị gia tăng.
Khi bạn viết nội dung cho site website của bạn, đừng ngại link tới site authority khác nếu
chúng có thông tin phù hợp và mở rộng cái bạn tham khảo trong bài viết của bạn. Không sử dụng
“nofollow” trên links tới các sites authority nổi tiếng vì bạn sẽ thông báo cho bộ máy tìm kiếm
rằng:
a, Bạn không tin cậy site bạn đang link tới.
b, Bạn đang cố bảo vệ link trên site của bạn.
Tôi khuyến nghị bạn thiết lập các link này mở trong cứa sổ hay tab mới để bạn không mất khách
ghé thăm tói các site khác. Cái bạn có thể quyết định làm là có một phần tham khảo ở cuối post
của bạn với link sống trỏ tới các site authority khác. Cái này giúp khách ghé thăm vì họ có thể
đọc toàn bộ post mà không bị sao lãng.
Nói tóm lại, hãy link tới các site authority khác nhưng chỉ khi nó có nghĩa và bạn nghĩ nó sẽ
giúp khách ghé thăm.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *