Remarketing là gì? Tất cả về remarketing (phần 2)

Custom audience và remarketing

Đối với custom audience, bạn có bốn tùy chọn remarketing: website traffic, hoạt động app, hoạt
động offline, và tham gia (engagement).
+ Website traffic: Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể hướng mục tiêu khách hàng, người ghé thăm
các trang web cụ thể. Ví dụ, nếu tôi chạy một ad xúc tiến bán sách của tôi, tôi có thể tạo
một danh sách remarketing cái hướng mục tiêu chỉ những khách hàng, người click lên ad và ghé
thăm trang amazon bán sách. Bất cứ ai khác, những người nhìn vào ad và cuộn qua nó sẽ không
được tái hướng mục tiêu.
+ Hoạt động app: Cho tùy chọn này, bạn có thể hướng mục tiêu tới bất cứ ai, người thực hiện
một hành động cụ thể trên ứng dụng của bạn sau khi click lên ad của bạn. Ví dụ, nếu khách hàng
ghé thăm trang sản phẩm của ứng dụng của tôi, thì tôi có thể tái hướng mục tiêu chỉ những người
này.
+ Hoạt động offline: Nếu bạn muốn hướng mục tiêu tới những khách hàng, người ghé thăm cửa hàng
vật lí của bạn hay liên hệ với doanh nghiệp của bạn, sử dụng tùy chọn này. Cái này cho phép bạn
tài hướng mục tiêu tới những ai, người thực hiện hoạt động offline.
+ Tham gia: Tùy chọn tái hướng mục tiêu này cho phép bạn hướng mục tiêu người dùng, người tham
gia vào các post của bạn trên Facebook. Nếu tôi muốn gửi nhiều bài viết hơn tới những ngưới bình
luận trên trang của tôi, tôi có thể chọn tùy chọn tái hướng mục tiêu này.

Kế hoạch chạy ad remarketing

Sau khi bạn chọn tùy chọn tái hướng mục tiêu, chọn kế hoạch chạy ad của bạn. Quy tắc chung là trong
30 ngày. Mặc dù bạn có thể tái hướng mục tiêu trong 30 ngày, tôi khuyến khích bạn tái hướng mục tiêu
với các ads khác nhau trong số ngày ngắn hơn.
Ví dụ, tạo một ad cho khách hàng, người ghé thăm website của bạn trong 1 đến 3 ngày. Sau đó, tạo
ad khác trong 4 đến 7 ngày. Khi làm như vậy, khách hàng sẽ thấy ad đầu tiên trong 3 ngày và sau đó
thấy ad thứ hai trong 4 đến 7 ngày. Đảm bảo thay đổi ads của bạn nhẹ nhàng để khách hàng của
bạn không nhìn lặp lại cùng một cái.
Một khi khách hàng chuyển đổi, là thực hành tốt để loại họ khi remarketing ads.
Nếu khách hàng của bạn đã mua một cái áo bạn vừa quảng cáo tháng vừa qua, không có khả năng họ
sẽ mua lại áo đó một lần nữa. Kết quả là, bạn sẽ tốn tiền phục vụ ads tới những người không chuyển
đối nữa.
Sau đây là làm cách nào bạn loại người dùng, người đã chuyển đổi:
+ Đi tới Audience tại Ad set trong Ads manager và tạo một custom audience. Click website trafic >>purchase
>>tạo purchase custom audience.
+ Tại đây, click Exclude. Dưới hộp exclude people, chọn purchase custom audience.
Remarketing là quan trọng . Người dùng thường cân nhắc trước khi mua (họ có thể tìm hiểu
kĩ hơn về sản phẩm họ muốn mua hay họ đang chờ lương tháng), bạn cần remarket và đem lại cho họ
thúc đấy cuối cùng tới việc mua.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *