NHẬN DỊCH EBOOK PDF TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT VÀ NGƯỢC LẠI, GIỮ NGUYÊN GỐC CHO CÁC BÁC BÁN GUIDE, EBOOK

GIAIPHAPWEBTL quý chào anh em. Bên mình nhận dịch ebook PDF tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại, giữ nguyên bản

gốc, độ dài bất kì, cho các bác bán EBOOK, GUIDE.

GIÁ CẢ: 50K/30 TRANG

LIÊN HỆ:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090058111401

TELEGRAM: @TUANDR

EMAIL: 7UANDR@GMAIL.COM

 

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *