Ngân sách Facebook là gì ?các dạng ngân sách

Ngân sách (budget)

Ngân sách của bạn là lượng tiền bạn sẵn sàng trả trên một khoảng thời gian bạn chọn để ads bạn chạy.
Trong ví dụ dưới đây, tôi có ngân sách hàng ngày (daily budget) $20, cái có nghĩa là tôi sẽ tiêu tối
đa $ 20 mỗi ngày. Mặc dù, tôi có $ 20 để sử dụng mỗi ngày, tôi có thể không nhất thiết phải tiêu toàn
bộ ngân sách của tôi trong một ngày. Ví dụ, Facebook có thể quyết định tính phí $ 15 trong một ngày hay
$ 5 vào ngày khác. Mặc dù, việc tính phí mỗi ngày có thể khác nhau, Facebook sẽ không bao giờ tính phí
bạn nhiều hơn ngân sách hàng ngày của bạn.
Khi thiết lập một ngân sách, bạn có tùy chọn để chọn giữa một ngân sách hàng ngày và một ngân sách trọn
đời (lifetime budget)
Ngân sách hàng ngày của bạn là lượng tiền bạn sẵn sàng trả mỗi ngày, còn ngân sách trọn đời là lượng tiền
bạn sẵn sàng trả trên suốt thời gian tồn tại ad set của bạn. Một khi bạn đã lựa chọn dạng ngân sách
, bạn không thể chuyển đổi sang cái khác trong khi ad đang chạy. Tuy nhiên, bạn có thể nhân bản
(duplicate) một ad set và tạo một dạng ngân sách khác cho ngân sách đó.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *