Mô hình OSI là gì? (phần 14)

Tầng 1: tầng vật lí (physical layer)

Tầng vật lí cung cấp kết nối điện tử, quang hay không dây giữa máy gửi và máy nhận. Cái này đòi hỏi
kết nối bằng cáp đồng hay cáp quang, hay sóng không dây, patch panel, signal repeater, submarine cable, hay
vệ tinh.
Chứng chỉ CCNA không yêu cầu bạn trở thành một chuyên gia khoa học không gian. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu dữ
liệu luôn được chuyển thành các bit, những cái có thể truyền qua các phương tiện, sử dụng tín hiệu
điện tử, quang, mô phỏng số 1 (có tín hiệu) hay số 0 (không tín hiệu).
Về bản chất, tầng vật lí xác định các thủ tục sóng, quang, điện tử, cơ khí và các tiêu chuẩn chức năng
để có thể truyền các frame thuộc tầng 2 qua một phương tiện truyền nhất định. Những tiêu chuẩn này
xác định liên kết vật lí được xây dựng, khởi động, duy trì, và ngừng khởi động như thế nào để có thể truyền giữa
DTE (Data terminal equipment) và DCE (data communications equipment)
DTE là các host, DCE là thiết bị mạng, đó là các thiết bị đứng giữa hai host.
Hầu hết các hub khuyếch đại tín hiệu điện tử, vì vậy chúng là một repeater với một vài cổng. Hub
và repeater là thiết bị tầng 1.
+ Tầng vật lí cung cấp kết nối điện tử, quang, không dây giữa máy gửi và máy nhận. Nó điển hình
đòi hỏi cáp quang, đồng, sóng không dây, patch panel, signal repeater, submarine cable hay vệ tinh.
Tầng vật lí xác định các thủ tục sóng không dây, quang, điện tử, cơ khí và các tiêu chuẩn chức
năng để có thể truyền các data frames ở tầng data link qua một phương tiện truyền nhất định.
Tầng vật lí được xác định trong TCP/IP bởi tiêu chuẩn IEEE 802x (Ethernet).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *