Mô hình OSI là gì? (phần 13)

Tầng 2: tầng liên kết dữ liệu (tiếp tục)

Tầng data link được định nghĩa trong TCP/IP bởi tiêu chuẩn IEEE 802x (Ethernet)
Tầng data link nhận mỗi gói dữ liệu từ tầng mạng trên máy gửi, gói chúng lại thành data frame trong
suốt quá trình định tuyến dữ liệu cục bộ. Data frame được gửi xuống tầng vật lí để mã hóa thành tín hiệu
điện tử hay quang để truyền qua dây mạng hay trên không (truyền không dây). Trên máy nhận, tầng
data link mở data frame nhận được để lấy ra gói dữ liệu và gửi chúng lên tầng mạng.
Một vài giao thức TCP/IP ở tầng 2:
+ ARP (Address Resolution Protocol) được sử dụng để tìm địa chỉ MAC vật lí của một host hay thiết bị mạng, khi
chỉ có địa chỉ IP được biết đến.
+ RARP( Reverse Address Resolution Protocol) được sử dụng để tìm địa chỉ luận lí IP của một host hay thiết
bị mạng khi chỉ có địa chỉ MAC được biết.
+ CSMA/CD được sử dụng để cho phép host và thiết bị mạng chia sẻ băng thông của thiết bị liên thông.
Tìm địa chỉ (Address resolution)
ARP (Address Resolution Protocol) được sử dụng để tìm địa chỉ MAC vật lí của một host hay thiết bị
mạng khi chỉ địa chỉ luận lí IP được biết đến.
Cisco switch là thiết bị mạng tầng 2.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *