Local SEO (SEO địa phương) toàn tập (phần 3)

Giành cho Local Seo với ảnh và videos

Đối với nhiều người, chụp ảnh selfies và ảnh họ đang ăn gì cho bữa tối đã trở thành thói quen
hàng ngày – và không có gì đáng ngạc nhiên Google chú trọng xu hướng này. Cuối tháng 8 – 2017,
Google cho phép upload video từ công cộng tới liệt kê Google Business trên Google Maps. Một cơ
hội marketing chưa được sử dụng đi vào tầm ngắm – và cho bây giờ chủ doanh nghiệp xuất sắc sử
dụng cái này như lợi thế của họ.

Tại sao ảnh và videos là quan trọng đối với doanh nghiệp địa phương

Bất kể số lượng ảnh và videos được upload lên liệt kê Google Business là một nhân tố xếp hạng
hay không – nó không đáng ngạc nhiên nó sẽ là một chỉ số vững chắc của tính đại chúng và hoạt
động của doanh nghiệp địa phương. Nhưng bạn có thể đảm bảo Google chú ý mạnh đến vắn đề này.
Mặt khác, càng nhiều ảnh và videos được upload lên trang Google Business sẽ dẫn cam kết người
dùng cao hơn với profile của bạn, cái có thể dẫn đến xếp hạng cao hơn.
Nhưng lợi thế thực sự nằm ở khuyến khích nhiều khách hàng hơn tới doanh nghiệp của bạn qua hình
ảnh. Bạn đã từng nghe “một bức ảnh đáng gía hàng ngàn lời nói”. Khách hàng nghiên cứu một nhà
hàng, quán cafe hay khách sạn địa phương tập trung mạnh vào các ảnh khi quyết định nơi đi đến.
Hãy nhìn vào trải nghiệm của bản thân bạn – nhìn vào các ảnh và videos của nhà hàng hay khách
sạn, và một bức ảnh đặc biệt khiến bạn ra quyết định. Nếu bạn chưa bao gồm ảnh và video trong
nỗ lực Local Seo, bạn mất miếng bánh. Sau đây là hai cách tiếp cận đơn giản để nhận kết quả:

1. Khuyến khích khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ tại doanh nghiệp của bạn

Khuyến khích khách hàng chia sẻ trải nghiệm của họ tại doanh nghiệp của bạn với một ảnh hay
video là một cách thức hiệu quả để xây dựng các ảnh giá trị thực liên quan đến trang của bạn.
Nó cũng sẽ xây dựng tính đại chúng được công nhận của doanh nghiệp của bạn. Tại sao không đưa nó
nó tới mức tiếp theo, và thu hút khách hàng với đồ uống miễn phí và chiết khấu bữa ăn của họ
bằng cách chia sẻ trải nghiệm của họ?
Cho từ công cộng upload các ảnh và videos, tất cả nó cần là click lên listing của bạn trên
Google Maps, cuộn xuống và click “add a photo”, và thực hiện xong.

2. Thêm ảnh và video vào business profile của bản thân bạn

Nếu bạn đang điều hành một nhà hàng, khách sạn, quán cafe hay doanh nghiệp địa phương khác,
bạn nên có một vài ảnh nhìn đẹp upload lên profile của bạn ở mức tối thiểu – để khách hàng
biết cái gì đi đến khi ghé thăm doanh nghiệp của bạn hay cái gì đã bị bỏ qua.
May mắn là, thêm các ảnh và videos vào Google Business profile của bạn là dễ như ăn bánh.
Đơn giản log vào Google My Business, click lên photos ở menu bên trái và upload.

Checklist xếp hạng Local Seo

Khi nhìn vào đối thủ cạnh tranh địa phương và làm việc để đánh bại họ là chiến lược tổng thể
tốt nhất, đi qua checklist sau đưa bạn cách thức tốt để xếp hạng cao tại đỉnh của kết quả tìm
kiếm địa phương.
1. Xác thực business profile của bạn trên Google My Business
2. Điền các thông tin nhiều nhất có thể trên profile Google My Business của bạn, bao gồm mô tả,
liên kết hạng mục, ảnh và videos.
3. Bao gồm địa điểm và tên doanh nghiệp ở nơi nào đó trên website của bạn, cái này có thể là
trang liên hệ hay trang chủ.
4. Bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ và số điện thoại đầy đủ nơi nào đó trên site của bạn,
những cái này có thể được nhóm với nhau để Google đăng kí nó như một citation.
5. Bao gồm các tags tại schema.org phù hợp trong website markup của bạn, đi theo các tiêu chuẩn
kĩ thuật cho các doanh nghiệp địa phương tại URL sau:

Schema.org Local Business Specifications.
https://schema.org/LocalBusiness

6. Khuyến khích khách hàng review doanh nghiệp của bạn.
7. Đệ trình website của bạn lên các thư mục doanh nghiệp chính như Yelp, Yellow Pages, CitySearch,
…vv… Bạn có thể sử dụng các công cụ như Moz Local để đệ trình doanh nghiệp của bạn lên
tất cả thư mục chính cùng một lúc.

Moz Local
https://moz.com/local

8. Check chéo business listing của bạn cho dữ liệu NAP đúng. Những chi tiết này cần ổn định
qua Google My Business listing, trang liên hệ website, business listing bên ngoài của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *