Local SEO (SEO địa phương) toàn tập (phần 2)

Bắt đầu với Local Seo

Để bắt đầu, bước đầu tiên là tạo trang business của bạn trên Google My Business. Ghé thăm URL
dưới đây và hoàn chỉnh mọi phần trong profile của bạn nhiều nhất có thể. Cái này có nghĩa
tạo một mô tả chi tiết về doanh nghiệp của bạn, các phương pháp thanh toán có sẵn..vv..Càng
nhiều thông tin bạn hoàn chỉnh, bạn càng tăng cơ hội xếp hạng trang của bạn cao hơn.

Google My Business

https://www.google.com/business

Khi tạo liệt kê doanh nghiệp (business listing), đảm bảo bạn chọn hạng mục chính xác nhất cho
doanh nghiệp của bạn, ví dụ bạn cung cấp plumbing như là một dịch vụ, bạn muốn chọn plumbing
như hạng mục của bạn, không phải trades hay home repairs.

Xây dựng citations

Citations là gì? Citations là link của Local seo. Một citation diễn ra mỗi lần tên, địa chỉ,
số điện thoại của bạn (NAP) được đề cập trên web. Bạn càng có nhiều citations, site của bạn
càng có cơ hội xếp hạng cao. Nơi dễ dàng nhất để xây dựng citations là nhiều thư mục doanh
nghiệp địa phương có sẵn cho doanh nghiệp.
Trong khi có nhiều thư mục online cho tạo liệt kê doanh nghiệp, các website sau sẽ là nơi khởi
đầu tốt cho doanh nghiệp nằm ở Mĩ:

https://www.facebook.com/business
https://www.linkedin.com/
https://www.yellowpages.com/
https://biz.yelp.com/
https://www.local.com/
https://www.whitepages.com/business
https://www.manta.com/
http://www.citysearch.com
https://foursquare.com/business/
https://www.merchantcircle.com

Xây dựng reviews

Citations và reviews là xây dựng link của local Seo, Nếu bạn chỉ xây dựng citations, bạn chỉ
giải một nửa phương trình. Để xếp hạng cao, doanh nghiệp của bạn cần tích lũy reviews online.
Nhiều doanh nghiệp đấu tranh với cái này. Đây là vì nó là khó khăn để có khách hàng của bạn
điền vào reviews! Bạn phải làm nó dễ dàng.
Bao gồm link tới trang business Google My Business của bạn trên website, chữ kí email, flyers,
và business card của bạn, thúc giục khách hàng để lại reviews. Khuyến khích khách hàng tại
cuối mỗi lần bán hàng hay giao dịch để lại reviews. Bằng cách tạo mọi cơ hội có thể cho khách
hàng để lại reviews, bạn có thể tăng đáng kể lượng reviews.
Nhưng bất kể bạn làm gì, đừng mua reviews. Đây là cách nhanh để đi vào đanh sách đen của
Google. Mua reviews có thể bị tóm bởi bộ lọc của Google và có khả năng bị loại khỏi business
profile.
Không muốn thuê một nhà thiết kế đồ họa? Không vấn đề gì! Google tạo một công cụ rất hay
cái tạo posters, signs và stickers miễn phí và đặt vào cửa hàng của bạn và khuyến khích
nhiều reviews hơn từ khách hàng. Kiểm tra ở URL sau:

Google My Business Marketing Kit – Think With Gooogle:
https://marketingkit.withgoogle.com/

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *