Link trong SEO toàn tập 2022 (phần 5)

Cách sử dụng link nội bộ (internal links)

Cái này khá dễ dàng. Bất cứ khi nào bạn xuất bản một bài viết mới đảm bảo rằng bạn link back trang này tới
hai hay năm trang cũ hơn trên website của bạn cái bạn muốn xếp hạng cao hơn. Nói cách khác, nếu bạn muốn tối
đa hóa lợi ích bạn nhận từ các link nội bộ của bạn, bạn cần sử dụng nó một cách chiến thuật bằng cách chỉ
liên kết tới các trang cái cần thúc đẩy xếp hạng.

Link ra bên ngoài và link nội bộ

Nó là rõ ràng rằng Google coi các link ra bên ngoài như nhân tố xếp hạng onpage. Link ra bên
ngoài có giá trị hơn link nội bộ. Bộ máy tìm kiếm thường thông điệp rằng cái mọi người nói về nhau là
quan trọng hơn cái tự bản thân bạn nói. Tuy nhiên, link nội bộ cũng giúp index các trang từ các trang đã
được index. Nguyên tắc trên có vẻ chính xác khi thẩm định giá trị được đem lại bởi link ra bên ngoài và link
nội bộ. Ban đầu, thuật toán xếp hạng có thể đối xử chúng như nhau, nhưng tín hiệu xếp hạng ngày nay rõ ràng
không như thế.

Cẩn thận với những ai bạn link tới

Link tới site của bạn không làm hại site của bạn. Các link này có thể không có giá trị nhưng không thể dẫn
đến site bạn bị phạt. Tuy nhiên với link ra bên ngoài – link từ site của bạn tới site khác – bạn có thể
gặp phiền phức. Site của bạn link tới – trong nỗ lực lấy link, họ đã đăng kí link farm, vì vậy link tới những
site này bạn có thể bị bộ máy tìm kiếm coi là tham gia trò chơi link. Bạn không nên link tới bad neighborhoods.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *