Link trong SEO toàn tập 2022 (phần 4)

Anchor text là gì?

Text được sử dụng trong link được gọi là anchor text hay link anchor text, hay nói ngắn gọn là text link. Text
trong link là một nhân tố xếp hạng. Nó cung cấp cho bộ máy tìm kiếm một ý tưởng tốt hơn về trang là về cái gì. Ví
dụ, nếu bạn có các link trỏ tới site của bạn với các từ như SEO nâng cao trong links, thì bộ máy tìm kiếm sẽ cho rằng
các trang của bạn liên quan đến chủ đề SEO.
Anchor text áp dụng cho cả link nội bộ và link đến từ bên ngoài.

Các loại anchor text

Loại 1: anchor text nhãn hiệu (branded anchor text). Đó là anchor cái sử dụng tên nhãn hiệu trong nó
Sau đây là một vài ví dụ: Gotch SEO, Nathan Gotch, Nathan Gotch SEO.
Loại 2: anchor text link trần (naked link anchor text). Một link trần là một siêu liên kết cái sử dụng URL thô của trang web
như là text link. Link được mô tả là “trần” (naked) vì URL là hoàn toàn nhìn thấy được với người đọc.
Loại 3: anchor text chung (genesis anchor). Genesis anchor điển hình là lời gọi hành động (call to action) như click here,
go here, visit my website.
Loại 4: anchor text ảnh. Google sử dụng alt của một ảnh như anchor text cho link. Nhớ là cái này chỉ thành vấn đề khi bạn

link một ảnh tới một website.
Loại 5: LSI anchor text. LSI có nghĩa là latent semantic indexing. Nó có nghĩa là biến thể của từ khóa chính. Vì vậy nếu ta
nhằm vào từ khóa “backlinks”, các từ khóa LSI sẽ là: “What are backlinks”, “Where to get backlinks”, “How do you build backlinks”
Sử dụng các LSI này là một cách tốt để đa dạng hóa hồ sơ (profile) anchor text của bạn và làm nó trông tự nhiên hơn.
Loại 6: anchor text nhãn hiệu + từ khóa chính. Cái này đơn giản là ít nhất một nhãn hiệu và từ khóa trong anchor text.
Ví dụ, “Gotch SEO ahrefs”, “anchor text by Gotch SEO”, “Gotch SEO link building tactics”…
Loại 7: anchor text phù hợp một phần (partial match anchor text). Anchor text phù hợp một phần hoàn toàn tương tự

như LSI. Sự khác nhau lớn là thay vì sử dụng một công cụ, tự bạn tạo anchor text.
Ví dụ, “This anchor text guide”, “Cool anchor text article”, “Read this anchor text post”…
Loại 8: Anchor text phù hợp chính xác (exact match anchor text). Đây là anchor text phổ biến trong công nghiệp SEO và

có thể là cái có khả năng tăng xếp hạng của bạn.
Anchor text phù hợp chính xác là khớp chính xác từ khóa mục tiêu (target keywword). Ví dụ, bạn muốn xếp hạng cho

“SEO tips 2019”, anchor text phù hợp chính xác sẽ là “SEO típs 2019”.

Cách phân phối các loại anchor text

Tỉ lệ (ratio) các loại anchor text rất quan trọng trong việc đặt link. Việc quá chú trọng anchor text phù hợp chính xác,

thậm chí spam, nhồi nhét có thể gây phản tác dụng và bị bộ máy tìm kiếm phạt.
Theo chuyên gia, hai loại anchor text cái sẽ chiếm đa số trong hồ sơ anchor text là anchor text nhãn hiệu, cái nên chiếm

ít nhất 70 % tất cả các anchor text của bạn, và anchor text link trần nên chiếm 20 %. Nếu bạn đi theo tỉ lệ này, có thể đảm

bảo rằng bạn sẽ không bao giờ gặp phải các dạng phạt của thuật toán , hay thậm chí phạt thủ công (manual penalties).
Một điều cuối cùng khi nghĩ về tỉ lệ link và làm cách nào phân phối anchor text của bạn là anchor text chỉ là một phần rất nhỏ

trong phương trình. Cái thực sự làm thành vấn đề là chất lượng của nội dung và trang của bạn mới tạo. Bạn tối ưu hóa trang

của bạn tốt như thế nào. Nó không thành vấn đề dạng anchor text bạn đang sử dụng. Chất lượng của trang cùng với chất

lượng của backlinks mới thực sự làm thành vấn đề. Đây là hai nhân tố quan trọng nhất và nhân tố mạnh mẽ nhất cái

quyết định các trang cụ thể của bạn sẽ xếp hạng tôt như thế nào.

Cách đặt exact match anchor text

Một điều chú ý là bạn không nên nhận một tá backlink trong một thời gian ngắn với tất cả anchor text phù hợp chính xác

của bạn. Cái này sẽ là rất đáng khả nghi vì nó không phải là cách tự nhiên để nhận backlink. Nếu bạn nhận nhiều anchor

text phù hợp chính xác trong một thời gian ngắn, thì có nguy cơ bạn sẽ bị phạt bởi thuật toán.
Vì vậy cách tốt nhất để tránh điều này là tạo chu kì đặt anchor text của bạn. Nếu bạn nhận một backlink vào thứ hai

cho anchor text phù hợp chính xác của bạn thì sau đó, bạn cần bắt đầu sử dụng tất cả các dạng anchor text khác trước

khi bạn lại nhận anchor text phù hợp chính xác.

Phần cuối của chiến thuật đặt backlink tôi muốn đề cập liên quan tới nơi nào đặt anchor text của bạn. Nó là quan

trọng rằng hãy đặt anchor text tốt nhất vào cơ hội đặt link tốt nhất của bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *