Link trong SEO toàn tập 2022 (phần 3)

Nhận diện link ít hoặc không có giá trị

Một vài link sau ít hoặc không có giá trị:
+ Link đến từ các site pagerank thấp, site rác thường ít có giá trị
+ Nếu một trang không có trong chỉ mục của bộ máy tìm kiếm, các link đến từ trang này không có giá trị.
+ Nếu một trang bộ máy tìm kiếm coi là link farm, hoặc thuộc loại bad neighborhood, bộ máy tìm kiếm có thể loại
nó ra khỏi chỉ mục, hoặc có thể bỏ qua các link đến từ trang đó.
+ Một vài link đến site của bạn nhưng chúng thực sự không phải là link, chúng chỉ có vẻ là như vậy.
+ Nofollow link là một dạng đặc biệt của link thường được cho là ít có giá trị.

Nhận diện link không phải là link

+ Link được tạo ra theo cách bộ máy tìm kiếm không thể đọc nó và sẽ bỏ qua. Ví dụ, link được tạo bởi Javascript,
bộ máy tìm kiếm sẽ không đọc được. Để tối ưu link trong SEO nên sử dụng link plain HTML với tag <a>.
+ Link trỏ tới site khác, sau đó forward tới site của bạn.
Sau đây là một ví dụ:

http://ad.doubleclick.net/clk;6523085;7971444;q?http://yoursite.com

Loại link này được gọi là link quảng cáo. Khi ai đó click link này, cái có thể đặt trên một banner quảng
cáo của publisher , thông điệp sẽ được chuyển đến một chương trình đặt trên server quảng cáo ad.doubleclick.net
, cái ghi lại click và sau đó forward trình duyệt tới www.yoursite.com. Bạn có thể nghĩ đây là link dẫn
đến site của bạn, và có thể làm việc như một link bình thường, nhưng bộ máy tìm kiếm lại cho nó là link tới
ad.doubleclick.net, chúng sẽ không gán bất cứ giá trị pagerank nào cho link, chúng biết đây là link quảng
cáo mà bạn vừa trả phí.

Nhận dạng nofollow link

Nofollow link sử dụng thuộc tính rel=”nofollow” và bộ máy tìm kiếm được coi là sẽ bỏ qua nó. Ví dụ:

<a href=”http://www.yourdomain.com/page.html rel=”nofollow”>Link text</a>

Nhiều site cho phép đặt link sử dụng thuộc tính nofollow để ngăn chặn các chủ site spam link đơn giản chỉ
để giúp rank trên bộ máy tìm kiếm mà không chú ý tới nội dung.
Nhìn chung, không nên quá chú trọng một link là nofllow hay dofollow. Tôi đã từng thấy (mặc dù không có bằng chứng)
một trang của tôi được index từ link nofollow. Và vì hầu hết các site cho phép đặt link đều sử dụng link
nofollow nên việc chú ý này là không cần thiết.
Để nhận diện một link là nofollow, trong trình duyệt firefox chẳng hạn, click phải vào link =>inspect xem link
có rel là nofollow hay không.
Một chú ý nhỏ, bạn cũng có thể phong tỏa tất cả các link trên một trang bằng cách sử dụng meta tag robots trong
thẻ <head> như sau:

<meta name=”robots” content=”nofollow”>

Cái này sẽ thông báo cho bộ máy tìm kiếm không đi theo tất cả các link trên trang.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *