Link trong SEO toàn tập 2022 (phần 2)

Link hub là gì? và những site hàng xóm (neighborhoods)

Link hub – một mạng lưới các website được liên kết với nhau – là những site tập trung mạnh vào một chủ đề cụ thể. Bộ
máy tìm kiếm tôn trọng điều này và xếp thứ hạng cao hơn các site mục tiêu.
Bộ máy tìm kiếm tìm những cái gọi là những site hàng xóm (neighborhoods) hay cộng đồng (communities) hay hub – một
nhóm các website liên quan đến một chủ đề cụ thể và đánh giá cao các site có vẻ là như trung tâm của nhóm.
Cái này gọi là sự phù hợp (relevance) của site liên kết. Theo nghĩa này, những chủ site mua dịch vụ link từ hàng tá các
site không phù hợp về chủ đề, không phù hợp về ngôn ngữ, site rác có thể phản tác dụng. Google không đánh giá cao điều
này.

Nhận diện các link có giá trị

Bộ máy tìm kiếm xem xét một số loại link có giá trị hơn các loại link khác. Bộ máy tìm kiếm thay đổi thường xuyên cách
xem xét link. Nhưng trong thực tế, chúng thường cho các loại link sau có giá trị hơn.
+ Link từ các trang có pagerank cao có giá trị hơn link từ các trang có pagerank thấp, thậm chí site rác.
+ Link trong văn bản được xem là có giá trị hơn link trong danh sách link và link tách khỏi văn bản.
+ Bộ máy tìm kiếm có thể so sánh các link vào (incoming links) và link ra (outgoing links) và không đánh giá cao các link
của site nếu nó có vẻ như làm quá nhiều liên kết đối ứng. Các chủ site làm liên kết đối ứng (trao đổi link) nên chú ý điêu
này, nên hạn chế số liên kết đối ứng, hay thực hiện liên kết đối ứng three way, four way.
+ Các link trỏ tới các trang bên trong một site có vẻ có giá trị hơn link trỏ tới trang chủ.
+ Link trải đều trên site có giá trị hơn link chỉ tập trung vào một vài trang trong site.

Link farm là gì? có nên sử dụng link farm

Khi các chủ site biết link là có giá trị, họ bắt đầu sử dụng chiêu trò để đấy mạnh incoming link
tới site của họ. Một vài chiêu quá bất thường đến nỗi bộ máy tìm kiếm quyết định là không thể chấp
nhận được.
Một trong các chiêu trò bạn thấy thường xuyên nhất là link farm – một hệ thống site tự động giúp các chủ site nhanh
chóng tạo ra hàng trăm, hàng ngàn link, được tạo ra chỉ để mua bán, trao đổi link. Bộ máy tìm kiếm không thích
link farm và sẽ loại trừ các trang link farm nếu chúng nhận ra chúng..
Bạn có thể nghe nói rằng nếu một link tới site của bạn đến từ link farm bạn có thể bị phạt. Nhưng
bộ máy tìm kiếm không phạt các site vì link đến. Vì bạn có thể hạ gục site đối thủ bằng cách link chúng
từ càng nhiều link farm càng tốt. Bộ máy tìm kiếm biết điều này và không khuyến khích nó. Vì vậy, link đến từ
link farm không làm hại site của bạn, nhưng chúng cũng không giúp gì cho bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *