Lập trình mạng Python: client – server (phần 3)

Các khối xây: Stacks và Libraries (tiếp tục)

Đây là tình huống phổ biến như vậy – tìm ra một gói Python cái có vẻ như nó đã làm chính
xác cái bạn muốn và rằng bạn muốn thử nó trên hệ thống của bạn – rằng tôi nên dừng một lúc và
giới thiệu bạn tới công nghệ Python cho thử nhanh một thư viện mới: virtualenv!
Trong ngày trước, cài đặt một gói Python là một việc phiền toái và hành động không cưỡng được
cái yêu cầu đặc quyền quản trị trên máy của bạn và rằng để cài đặt Python hệ thống của bạn thay
đổi vĩnh viễn. Sau một vài tháng của phát triển Python mạnh, cài đặt Python hệ thống của bạn có
thể trở nên mảnh đất lãng phí của hàng tá gói, tất cả cài đặt thủ công, và bạn thậm chí có thể thấy
rằng các gói mới bạn cố cài đặt sẽ phá vì chúng không tương thích với các gói cũ trên ổ cứng của bạn
từ một dự án cái kết thúc cách đây nhiều tháng.
Các lập trình viên Python cẩn thận không chịu tình huống này lâu hơn. Nhiều người trong chúng ta chỉ
cài đặt một gói Python mức hệ thống – đó là virtualenv! Một khi virtualenv được cài đặt, bạn có khả năng
tạo số môi trường Python ảo tự chứa, nhỏ nơi các gói có thể được cài đặt và gỡ và với nó bạn có thể thí
nghiệm mà không cần Python mức hệ thống của bạn. Khi một dự án hay thí nghiệm cụ thể kết thúc, bạn đơn giản
xoá bỏ thư mục môi trường ảo của nó, và hệ thống của bạn sạch.
Trong trường hợp này, bạn muốn tạo một môi trường ảo trong đó để test gói pygeocoder. Nếu bạn chưa bao giờ
cài đặt virtualenv trên hệ thống của bạn trước kia, ghé thăm URL này để download và cài đặt nó:

http://pypi.python.org/pypi/virtualenv

Một khi bạn đã có virtualenv cài đặt, bạn có thể tạo một môi trường ảo sử dụng các lệnh sau (Trên Windows,
thư mục chứa nhị phân Python trong môi trường ảo sẽ có tên Scripts thay vì bin).

$ virtualenv –p python3 geo_env
$ cd geo_env
$ ls
bin/ include/ lib/
$ . bin/activate
$ python -c ‘import pygeocoder’
Traceback (most recent call last):
File “<string>”, line 1, in <module>
ImportError: No module named ‘pygeocoder’

Như bạn có thể thấy, gói pygeocoder chưa có sẵn. Để cài đặt nó, sử dụng lệnh pip cái nằm bên trong môi trường ảo của bạn cái bây giờ là trên đường dẫn của bạn nhờ bạn đã chạy lệnh activate.

$ pip install pygeocoder
Downloading/unpacking pygeocoder
Downloading pygeocoder-1.2.1.1.tar.gz
Running setup.py egg_info for package pygeocoder
Downloading/unpacking requests>=1.0 (from pygeocoder)
Downloading requests-2.0.1.tar.gz (412kB): 412kB downloaded
Running setup.py egg_info for package requests
Installing collected packages: pygeocoder, requests
Running setup.py install for pygeocoder
Running setup.py install for requests
Successfully installed pygeocoder requests
Cleaning up…

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *