Làm cách nào huấn luyện FYP Tik Tok của bạn (phần 2)

Làm cách nào huấn luyện FYP của bạn

Bắt đầu với việc tìm kiếm các hash tags chung trong niche của bạn. Trong trường hợp của tôi,
tôi tìm kiếm cho #gym, #gymgirl, #glutesworkout, #cutegymoutfit.
Cho 20 – 30 phút tiếp theo, tôi theo dõi đầy đủ các videos và sau đó cuộn xuống. Không tương
tác với nội dung, chỉ theo dõi bây giờ. Thay đổi hash tag và lặp lại quá trình.
Nếu video thể hiện cho bạn không phù hợp với niche của bạn mặc dù bạn tìm thấy trong hash tag,
Đóng Tik Tok lại và mở nó lại lần nữa.
Lặp lại quá trình, tìm nhiều hơn một vài hashtags phù hợp, theo dõi các videos và không like
và bình luận trên bất cứ post nào.
Sau 30 phút tới 1 h bạn có thể bỏ đi tìm kiếm hashtags và theo dõi nội dung trực tiếp trên FYP
của bạn.
Khi bạn đang ở trên FYP, bạn có thể bắt đầu tương tác với nội dung. Tuỳ chỉnh nội dung bạn tương
tác vì đây là tài khoản brand new bạn bị hạn chế một số hoạt động nhất định. Quy tắc chính của ta
là cho 10 videos chúng ta theo dõi tôi like một video trong số chúng.
Video tôi like phải có female doing gym exercies vì tôi muốn Tik Tok biết rằng đây chính xác là nội
dung tôi muốn xem và người xem tôi muốn nội dung của tôi thể hiện tới.
Chúng ta có thể bắt đầu xúc tiến tạo nội dung nếu và chỉ nếu bạn đã train FYP của bạn. Nếu bạn post
một video nhận dưới 500 views và tự hỏi lí do tại sao. Nếu bạn chưa train FYP của bạn, Tik Tok không
biết ai để đẩy video của bạn đến nên họ đẩy nó tới 500 người dùng tuỳ ý để xem ai tương tác với nó.
Trong 500 người đó, có 10 người thích basket ball like nội dung của bạn, video của bạn sẽ được đẩy cho
những người thích basket ball; mà nội dung của bạn không liên quan nên họ không tương tác với bạn và bạn
phàn nàn và nói tài khoản của bạn bị shadow banned.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *