Kiến thức cơ bản về khoa học máy tính (phần 4)

Máy tính lưu trữ dữ liệu như thế nào

Khái niệm: Tất cả dữ liệu được lưu giữ trong một máy tính được chuyển đổi thành các chuỗi 0s và
1s.
Một bộ nhớ của máy tính được chia thành các vị trí nhớ nhỏ gọi là bytes. Một byte chỉ đủ bộ nhớ
để lưu giữ một kí tự anphabe hay một số nhỏ. Để làm được việc, một máy tính phải có nhiều bytes.
Hầu hết máy tính ngày nay có hàng triệu thậm chí hàng tỷ bytes bộ nhớ.
Mỗi byte chia thành tám vị trí nhớ nhỏ hơn gọi là bit. Thuật ngữ bit có nghĩa cho số nhị phân. Các
bits hình tượng như các công tắc nhỏ cái có thể bật hoặc tắt. Trong các hệ thống máy tính, bits
là thành phần điện tử nhỏ cái có thể mang dấu + hay -. Dấu + như các công tắc ở trạng thái bật và
dấu – như các công tắc ở trạng thái tắt. Ảnh dưới thể hiện cách thức có thể nghĩ về một byte bộ nhớ:
như một tập hợp các công tắc mỗi cái chuyển giữa bật và tắt.

switch

Khi một đoạn dữ liệu được lưu giữ trong một byte, máy tính thiết lập 8 bits thành mô hình bật/tắt cái
trình bày dữ liệu. Ví dụ, mô hình bên tay trái ảnh dưới thể hiện số 77 được lưu giữ trong một byte
như thế nào, và mô hình ở bên phải thể hiện chữ A được lưu giữ trong một byte như thế nào.

mô hình

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *