Kiến thức cơ bản về khoa học máy tính (phần 1)

Giới thiệu

Máy tính có thể làm được nhiều việc vi chúng được lập trình. Điều đó có nghĩa là máy tính không
phải được thiết kế để làm một công việc cụ thể, mà chúng có thể làm bất cứ công việc nào mà các
chương trình của chúng ra lệnh cho chúng làm. Chương trình là một tập hợp các lệnh mà máy tính tuân
theo để thực hiện một nhiệm vụ. Ví dụ, Microsoft Word và PowerPoint là những chương trình được sử
dụng phổ biến.
Chương trình (program) được nhắc đến như là phần mềm (software). Phần mềm là cái then chốt đối
với máy tính vì chúng kiểm soát mọi thứ máy tính làm. Tất cả những phần mềm mà chúng ta sử
dụng để làm máy tính trở nên hữu dụng được tạo bởi những cá nhân được gọi là lập trình viên
hay những nhà phát triển phần mềm.

Phần cứng (hardware)

Thuật ngữ phần cứng chỉ tất cả các thiết bị vật lí hoặc các thành phần mà máy tính được tạo
nên. Máy tính không phải là thiết bị duy nhất mà là một hệ thống các thiết bị làm việc với nhau.
Một hệ thống máy tính điển hình bao gồm các bộ phận chính sau (lược tắt):
+ Bộ vi xử lí trung tâm (CPU)
+ Bộ nhớ
+ Thiết bị lưu trữ thứ hai.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *