Hướng dẫn bypass transfer quota exceeded của Mega.nz

Sau đây, GIAIPHAPWEBTL sẽ hướng dẫn các bạn bypass transfer quota exceeded của Mega.nz (nghĩa là Mega.nz chỉ cho tài khoản thường lượng quota download nhất định trong một khoảng thời gian đã cho):

+ Click phải Megasync->exit.

+ Kết nối VPN quốc gia bất kì->mở lại Megasync->Boom, bạn được tiếp tục download.

+ Nếu IP VPN lại gặp transfer quota exceeded->click phải Megasync->exit->ngắt kết nối VPN->mở lại Megasync trở lại IP bản địa.

+ Click phải Megasync->exit->kết nối VPN quốc gia khác khác quốc gia trên (như vậy là chắc chắn nhất)->mở lại Megasync, cứ như thế cho đến khi download hết.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *