Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính

Hiểu chu kì phát triển chương trình

Công việc của một lập trình viên đòi hỏi viết các lệnh, nhưng một lập trình viên chuyên nghiệp
thường không chỉ ngồi ở bàn phím máy tính và bắt đầu gõ. Ảnh dưới minh hoạ chu kì phát triển chương
trình , cái được chia ra thành ít nhất 7 bước:
1. Hiểu vấn đề.
2. Lập kế hoạch logic.
3. Code chương trình.
4. Sử dụng phần mềm (một trình dịch) để dịch chương trình thành ngôn ngữ máy.
5. Test chương trình.
6. Đưa chương trình vào sản xuất.
7. Duy trì (maintain) chương trình.

chu kì

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *