Hiểu chu kì phát triển một chương trình máy tính (phần 6)

3. Code chương trình

Sau khi logic được phát triển thì lập trình viên có thể viết source code cho một chương trình. Hàng trăm
ngôn ngữ lập trình là có sẵn. Lập trình viên lựa chọn ngôn ngữ cụ thể vì một vài có khả năng tích hợp sẵn cái
làm chúng hiệu quả hơn cái khác tại xử lí dạng hoạt động nhất định. Mặc dù sự khác nhau của chúng, ngôn ngữ lập
trình là giống nhau trong khả năng cơ bản của chúng – mỗi cái có thể xử lí hoạt động nhập vào, xử lí toán học,
hoạt động đầu ra và chức năng tiêu chuẩn khác. Logic được phát triển để giải quyết vấn đề lập trình có thể được
thực thi sử dụng một số ngôn ngữ lập trình. Chỉ sau khi chọn một ngôn ngữ, lập trình viên phải quan tâm dấu kết
thúc ; hợp lí và đánh vần đúng của các lệnh – nói cách khác, sử dụng cú pháp đúng.
Một vài lập trình viên có kinh nghiệm có thể kết hợp thành công lên kế hoạch logic và code chương trình vào
một bước. Cái này có thể làm việc lên kế hoạch và viết một chương trình trở nên đơn giản như bạn có thể lên
kế hoạch và viết một postcard cho một người bạn sử dụng chỉ một bước. Tuy nhiên, một tờ good term hay một
Hollywood screenplay cần lên kế hoạch trước khi viết.- và vì vậy thực hiện hầu hết chương trình.
Bước nào là khó hơn: lên kế hoạch logic hay code chương trình? Ngay bây giờ nó có thể dường như đối với bạn viết một
ngôn ngữ lập trình là một nhiệm vụ rất khó, xem xét tất cả quy tắc cú pháp và đánh vần bạn phải học. Tuy nhiên,
bước lên kế hoạch logic thực sự khó hơn. Cái nào là khó hơn nghĩ về twists và viết kịch bản một tiểu thuyết hay
dịch một tiểu thuyết từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha? Và ai bạn nghĩ được trả tiền nhiều hơn người viết tiểu
thuyết hay dịch giả?

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *