Hello World: chương trình C# đầu tiên của bạn (phần 3)

Biên dịch và chạy chương trình của bạn

Khởi tạo một dự án mới từ template sinh ra một chương trình hoàn chỉnh. Trước khi chúng
ta phân tích nó, hãy chạy nó.
Mạch máy tính không thể chạy C# code bản thân nó. Nó chỉ chạy các lệnh nhị phân mức thấp được
hình thành từ 1’s và 0’s. Nên trước khi máy tính có thể chạy chương trình của chúng ta, chúng ta
phải chuyển dạng nó thành thứ gì đó nó có thể chạy. Sự chuyển dạng này được gọi là biên dịch (compiling),
được thực hiện bởi một chương trình đặc biệt được gọi là trình dịch (compiler). Trình dịch lấy C# code của
bạn và cấu hình dự án của bạn và sinh ra các lệnh nhị phân cuối cùng cái máy tính có thể chạy trực tiếp.
Kết quả hoặc là .exe hay .dll file, cái máy tính có thể chạy (Cái này có vẻ đơn giản quá, nhưng nó chính
xác là đủ cho bây giờ).
Visual Studio làm nó dễ để biên dịch và sau đó chạy ngay lập tức chương trình của bạn với cái sau: (a) chọn
Debug>Start Debugging từ menu chính, (b) ấn F5, hay (c) ấn nút khởi động xanh lá cây trên toolbar, như được thể
hiện ở dưới:

hello7

Khi bạn chạy chương trình của bạn, bạn sẽ thấy một cửa sổ console đen và trắng xuất hiện:

hello8

Nhìn vào dòng đầu tiên:
Hello, World!
Đó là chương trình của chúng ta được đề nghị làm (phần còn lại của text thông báo cho bạn biết rằng chương trình
đã kết thúc và cung cấp cho bạn các lệnh về làm cách nào không thể hiện nó trong tương lai. Bạn có bỏ qua
text đó).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *