Funnel bán là gì ? (phần 2)

Top funnel (nhận thức)

Nhớ là người dùng Facebook không ghé thăm nền tảng xã hội để mua. Họ ở đó để xã hội hóa, cười
ảnh chế và giết thời gian. Cho những người chưa bao giờ nhìn thấy ad của bạn, người chưa từng
tương tác với doanh nghiệp của bạn, là quan trọng để tạo ad cái mang tính chất giải trí ,
khuyến khích họ like, bình luận và share. Cho hình thức được đề nghị là video hay sáng tạo
khác như ảnh gif hay slideshow. Nếu bạn tạo ad ảnh, đề nghị bạn tạo ảnh chế, nếu phù hợp cho nhãn
hiệu của bạn.
Lấy ví dụ ad từ Skittes. Thay vì thúc đẩy bán, Skittes đem lại tính chất giải trí với sách Skittes.
Ad phục vụ giải trí và nâng cao nhận thức nhãn hiệu.
Sau đây là ví dụ tốt khác về một ad hướng mục tiêu tới người xem thờ ơ. Trong một video, Sky
Organics thông báo người xem của nó về lợi ích của dầu dừa. Mặc dù ad thể hiện các đặc tính sản
phẩm nhãn hiệu, nó không thúc đẩy việc bán.
Cho các ads hướng mục tiêu người xem top funnel, đề nghị hướng mục tiêu lượng người xem rộng
người xem tương tự. Sử dụng người xem tương tự là đặc biệt hữu dụng cho top funnel vì mặc dù người
dùng trong lượng người xem đó chưa thấy ad của bạn bao giờ, nhưng vì họ tương tự như khách hàng
hiện tại của bạn, có cơ hội cao hơn họ tiếp nhận thông điệp marketing của bạn.

Middle funnel (quan tâm)

Các người dùng ở giữa funnel có khả năng suy nghĩ liệu có mua hay không từ bạn, đồng thời nghiên
cứu đối thủ cạnh tranh của bạn, cũng như tìm cách biết nhiều hơn về doanh nghiệp của bạn. Cho pha
này của funnel, đề nghị tạo ads cái nói nhiều hơn về doanh nghiệp của bạn, và sản phẩm bạn chào.
Sau đây là ví dụ từ Runaway Rogue. Carousel ads trình bày nhiều sản phẩm một lúc. Nó cũng liệt
kê tất cả các lợi ích cái có thể thuyết phục khách hàng chọn Runaway Rogue hơn là chọn đối thủ cạnh
tranh.
Cho middle funnel, hướng mục tiêu người dùng, người click lên ads top funnel của bạn. Ví dụ, nếu
bạn tạo một video cho nhận thức nhãn hiệu, sử dụng custom audience tham gia và hướng mục tiêu tới
người dùng, người click và xem video ad của bạn. Bằng cách làm như vậy, bạn tái marketing người
dùng, người thể hiện quan tâm đến sản phẩm của bạn. Tái hướng mục tiêu người dùng này, bạn đưa họ
tới càng gần hơn hành vi mua.

Bottom funnel (quyết định)

Sau khi khách hàng click lên ads middle funnel, đã đến lúc kết thúc giao dịch. Trong pha này, vì khách
hàng đã sẵn sàng mua, bạn có thể tạo ads cái thúc đẩy việc bán, với CTAs (call to action) và copy ads
thúc giục việc mua. Người xem bạn hướng mục tiêu cho ads này cùng là người xem người đã tương tác với
ads middle funnel của bạn. Ví dụ, bất cứ ai, người đã click lên ad của bạn để ghé thăm website
của bạn, người đã xem catalog sản phẩm của bạn, người đã thêm sản phẩm vào cart nhưng không checkout.
Hãy nhìn vào ad bên dưới, ad nhấn mạnh việc bán trong cả text và ảnh. Nó cũng thúc đẩy việc mua
với nút CTA “Shop now”. Như bạn có thể nhận thấy, ad không giới thiệu nhãn hiệu hay giải thích
sản phẩm vì khách hàng đã biết về công ty và chào của nó tại thời điểm này.

bottom funnel

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *