Facebook pixel là gì? vai trò và sử dụng (phần 1)

Facebook pixel là gì?

Facebook pixel là một đoạn code javascript cài đặt lên website của bạn, cái cho phép đo lường, tối
ưu hóa và xây dựng người xem cho chiến dịch của bạn. Với pixel, bạn có thể theo dấu chuyển đổi, tạo
người xem lookalike dựa trên những người đã chuyển đổi và tiếp thị tới những người có khả năng chuyển
đổi.
Khi bạn đăng kí Facebook, profile của bạn được cung cấp một Facebook ID cái pixel sử dụng để theo dấu
hoạt động của bạn và cung cấp cái nhìn bên trong có giá trị đối với nhà quảng cáo.
Giả sử bạn ghé thăm website của Nordstrom cái có pixel được cài đặt. Nếu bạn ghé thăm trang chủ, sau đó
trang bán giày nam và mua một cặp giày đen, pixel theo dấu hoạt động web của bạn. Pixel cho phép các nhà
quảng cáo cho ra một cách có hiệu quả các ads phù hợp với người dùng.
Có ba lợi ích chính của việc sử dụng pixel.
Trước tiên, bạn có thể sử dụng dữ liệu của pixel để tạo custom audience
Thứ hai, bạn có thể sử dụng dữ liệu custom audience, cái cung cấp thông tin chưa bao giờ thấy về nhân khẩu
, sở thích và hành vi mua của khách ghé thăm website, như một tài nguyên thứ hai so với Google Analytics
hay dịch vụ phân tích dữ liệu khác.
Thứ ba, bạn có thể sử dụng dữ liệu pixel để tiếp thị lại (remarket) đối với khách ghé thăm website, người
ghé thăm các trang cụ thể trên site của bạn. Ví dụ, bạn có thể cho ra ads liên quan đến giường chỉ cho những
người xem giường trên website của bạn, hay cho ra ads cái nhắc nhở lại khách hàng, những người từ bỏ
giỏ hàng hoàn thành việc mua của họ.

Tạo một Facebook pixel

Tôi khuyến nghị bạn tạo pixel trước khi tạo ads của bạn. Bạn có thể tạo một pixel dưới phấn Assets của Business
Manager
+ Bước 1: Click Create a pixel
+ Bước 2: Đặt tên cho pixel. Click create sau khi tạo pixel của bạn, bạn cần cài đặt nó vào trong website của
bạn để pixel có thể theo dấu khách ghé thăm web.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *