Dwell time và CTR là gì? những tín hiệu xếp hạng

Dwell time là gì?

Giả sử có hai kết quả cho một tìm kiếm, một ở vị trí thứ nhất, một ở vị trí thứ 4.
Kết quả thứ 4 trông đặc biệt thu hút. Vì vậy, bạn nhanh chóng click lên nó. Và khi bạn ở đó,
Wow! nó là một bài viết tuyệt vời nhất về đề tài của nó mà bạn từng đọc, và bạn đọc từng chữ.
Rank Brain sẽ ghi nhớ điều này và có thể đưa lại cho kết quả 4 đó một sự thăng tiến xếp hạng.
Mặt khác, giả sử bạn thực hiện tìm kiếm tương tự. Nhưng lần này, bạn click lên kết quả thứ 1
mà không cần nhìn. Nhưng nội dung của nó rất tệ, vì vậy bạn bounce ra khỏi trang chỉ trong
một vài giây.
Rank Brain sẽ nhận thấy điều này. Và nếu có đủ người nhanh chóng bounce khỏi kết quả thứ 1, Google
sẽ đá nó khỏi vị trí thứ 1.
Dwell time là thời gian bao lâu người tìm kiếm Google sử dụng trên trang của bạn.
Rank Brain chú ý nhiều tới Dwell time. Trên thực tế, người đứng đầu Google Brain ở Canada gần
đây khẳng định rằng Google sử dụng Dwell time như một tín hiệu xếp hạng.
Còn một nghiên cứu về công nghiệp Seo gần đây bởi Search Metrics cũng ủng hộ tuyên bố này. Họ
phát biểu ra rằng Dwell time trung bình cho 10 kết quả top Google cho tìm kiếm là 3 phút 10 s.
Và không trùng hợp rằng các trang với Dwell time tốt có xu hướng xếp hạng tốt. Trên thực tế,
Rank Brain thăng hạng những trang này chính xác vì lí do đó.
Nếu bạn dùng nhiều thời gian trên một trang, có thể là vì bạn thích nội dung trên trang đó.
Và nếu có đủ người cùng cảm thấy như vậy, Google sẽ thăng hạng nội dung đó để làm nó dễ dàng hơn
để tìm kiếm.

Rank Brain và organic CTR

CTR (click through rate) là tỷ lệ % giữa số lần hiển thị và số lần click
Đôi khi Rank Brain xếp hạng các trang cao hơn vị trí chúng nên xếp hạng.
Và nếu trang đó nhận CTR cao hơn trung bình, chúng ta sử dụng cái đó như là một tín hiệu để rằng
trang đó nên nhận một thúc đẩy thăng hạng ổn định.
Còn nếu không ai click lên kết quả của bạn tại sao Google phải đưa nó lên trang nhất.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *