Dự án WordPress cơ bản: chia code và hook file sidebar.php (phần 16)

Tạo template file sidebar.php

Hiện tại, sidebar chính (sidebar cái ở cạnh tay phải của bố cục của tôi) vẫn là XHTML markup. Hãy
đưa nó ra vào template file của bản thân nó và được bao gồm trở lại vào trong file index.php.
Cái này về cơ bản tương tự như tạo file footer.php;
1. Trước tiên, tạo một template file mới đặt tên là sidebar.php trong thư mục theme của bạn.
2. Bây giờ cut mọi thứ cái hình thành sidebar markup của bạn từ file index.php vào file đó.
Trong trường hợp thiết kế của chúng ta, đó là markup từ Features header:


<h2 class=”features”>Features</h2>

tới XHTML comment:


<!–//end archive list–>

Khi mọi thứ được cut vào file sidebar.php, nơi markup của bạn từng ở trong file index.php, thêm template
tag WordPress sau:

<div id=”sidebarLT”>
<?php get_sidebar();?>
</div><!–//sidebarLT –>

Nếu bạn lưu các files index.php và sidebar.php của bạn và refresh site Worpress của bạn, bạn sẽ thấy không
có gì khác biệt trong bố cục của bạn.

Hook it up: Plugin API hooks

Hook WordPress quan trọng nhất cái con người thích tận dụng trong sidebar của họ là widgitizing sidebar để rằng
nó làm việc với WordPress widgets (widgets về cơ bản là các plugins nhẹ, cái có thể làm việc độc lập và đôi khi
làm việc với các plugins WordPress mạnh mẽ hơn khác)
Không có hàm dòng đơn đơn giản nào cho sidebar widget của bạn sẵn sàng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *