Danh sách SEO checklist toàn tập (phần 3)

Link building checklist

3.1, Thêm site của bạn vào các thư mục doanh nghiệp có chất lượng cao
Các thư mục là các websites cái liệt kê thông tin về doanh nghiệp địa phương.
Tài nguyên:

https://www.linkedin.com/
https://www.bingplaces.com/
http://www.yelp.com/
https://www.mapquest.com/
https://www.yellowpages.com/
https://www.manta.com/
https://www.local.com/
https://www.citysearch.com/
https://www.merchantcircle.com/

3.2, Kiểm tra backlinks của đối thủ của bạn
Tìm cơ hội link để xây dựng links trỏ tới site của bạn
Tài nguyên:

http://www.ahrefs.com
https://majestic.com
https://moz.com/link-explorer

3.3, Đi ra ngoài tới các site chất lượng với broken links trên các trang của họ
Thuyết phục chủ site cung cấp một link cập nhật tới site của bạn.
+ Sử dụng các công thức dưới đây để tìm các trang tiềm năng với broken links, thay thế “keyword”
với từ khóa bạn đang hướng mục tiêu:

keyword useful links
keyword useful resources
keyword useful sites
keyword recommended links
keyword recommended resources
keyword recommended sites
keyword suggested links
keyword suggested resources

3.5, Tiếp cận link bên ngoài
Tiến hành một chiến dịch ra ngoài email cho cơ hội link và cơ hội guest post. Đảm bảo email
được cá nhân hóa, duy nhất, phù hợp và không spam một số lượng lớn các sites với cùng mẫu email.
Sử dụng một vài tài nguyên dưới đây để tìm thông tin liên hệ và đi ra cho cơ hội duy nhất.
+ Quyết định về một chiến lược bất kể nó là broken links, cơ hội guest post hay có thể bạn có
một tài nguyên hữu dụng hơn như whitepaper hay inforgraphic, chủ site sẽ làm việc đề cập.
+ Tìm thông tin liên hệ với công cụ như Hunter.
+ Chú ý thông tin cá nhân hóa cho mỗi cơ hội riêng rẽ, trong một spreadsheet.
+ Sử dụng nền tảng tiếp cận bên ngoài để lên kế hoạch gửi email và quản lí mối quan hệ.
Truy vấn tìm kiếm cho cơ hội guest post

keyword “guest post by”
keyword “guest post”
keyword “guest article”
keyword “guest author”
keyword “contributor”
keyword “guest contributor”

Tài nguyên:

https://tinyurl.com/link-clump-chrome
https://hunter.io/
https://mailshake.com/
https://www.buzzstream.com/
https://ninjaoutreach.com/
https://pitchbox.com/

3.6, Theo dấu đề cập nhãn hiệu của bạn
Nếu bạn thấy một đề cập đến nhãn hiệu của bạn mà không có link, gửi một email nhanh tới tác
giả, và đây thường là cơ hội để nhận link quay trở lại tới site của bạn.
Tài nguyên:

https://www.google.com/alerts
https://mention.com/en/

3.7, Cung cấp quyên góp cho từ thiện và tổ chức tổ chức phi lợi nhuận
Tìm kiếm cho”site:.org + donors” hay “site:.org + sponsors” trên Google cho một danh sách các
tổ chức cái có các trang này, cung cấp một quyên góp, và yêu cầu một liệt kê trên trang.
3.8, Đăng kí Better Business Bureau
Kiểm tra Liệt kê BBB của bạn để xem liệu bạn đã link back tới site của bạn hay chưa, nếu bạn chưa
là thành viên, xem xét đăng kí.
Tài nguyên:

https://www.bbb.org/

3.9, Tạo các authority links của bản thân bạn
Bằng cách mua một tên miền hay website sở hữu trước kia, bạn có thể biến nó thành một blog
và nguồn không giới hạn cho các link mạnh, phù hợp cao tới site của bạn. Đảm bảo bạn link
tới các tài nguyên phù hợp và uy tín khác và không spam với links trỏ quay trở lại site của bạn
, như footer links
Tài nguyên:

https://flippa.com – Thị trường cho mua bán websites
https://sedo.com – Mua và bán tên miền

3.10, Xây dựng mối quan hệ với các bloggers khác trong nghành của bạn
Cố gắng tạo và xử lí các post được đọc nhiều lên tóm tắt đỉnh trang, sau đó gửi email nhanh
đến các bloggers có quan hệ, cho họ biết và lịch sự yêu cầu họ cho một đề cập hay linkback.
3.11, Ghi testimonials để tìm kiếm các links phù hợp, chất lượng cao
Tìm kiếm các doanh nghiệp hay dịch vụ đã có trang testimonial hay testimonial widget trên trang
chủ của họ. Đẩy nhanh tìm kiếm với một đôi truy vấn tìm kiếm Google:

“keyword” + testimonials
“keyword” + recommendations
“keyword” + “client testimonials”
“keyword” + “what customers say”
“keyword” + “what our customers say”

3.12, Sử dụng HARO để nhận các links miễn phí từ các blogs, xuất bản hay outlet tin tức
Đăng kí cho HARO, trả lời các yêu cầu chuyên gia từ các nhà báo hàng ngày và sử dụng mẫu
email để đẩy nhanh kết quả của bạn. Trong khi bạn có thể vẫn chưa được featured tại New York
Times hay tạp chí Time vào ngày đầu tiên hay tuần đầu tiên, nó là trò chơi số lượng, vì vậy hãy
giữ nó.

https://www.helpareporter.com/ – Giúp đỡ các nhà báo
https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=en – Tạo các quy tắc để lọc Gmail
https://support.google.com/a/users/answer/9308990?hl=en – Tạo mẫu email – Google
Workspace Learning Center

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *