CSS là gì. Lịch sử của CSS

CSS là gì ?

Tạo một website thiết kế tốt cái thu hút chú ý người xem của bạn là then chốt trong việc thu hút và giành
khách hàng mới. Để làm như vậy, một nhà phát triển web có thể sử dụng định dạng như font styles, màu font,
không gian trắng và màu nền hay ảnh để tăng độ thu hút bằng mắt của trang web. Website được phát triển độc
lập với HTML 5 có thể hoạt động, nhưng chúng thiếu yếu tố thu hút bằng mắt. Để cải thiện diện mạo của một
website , ví dụ bằng cách bao gồm màu sắc, định dạng text và thêm lề, đường biên và bóng, bạn cần áp dụng các
styles được tạo với Cascading Style Sheets(CSS), một ngôn ngữ bạn sử dụng để mô tả định dạng của một tài
liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu như HTML 5. Trong khi HTML cung cấp cơ sở cấu trúc của một trang web
, bạn sử dụng các CSS styles để quyết định định dạng cho trang web. Bằng cách định nghĩa các CSS styles trong một
style sheet tách khỏi HTML code, bạn có thể định dạng một trang web theo vô số cách như thay đổi màu nền của
trang web, tăng kích cỡ text hay làm đậm nó, áp dụng margins (lề) vào một khu vực và thêm đường biên vào một
phần tử.
Style sheets cung cấp phương tiện để chia tách style khỏi nội dung. Cái này là lí tưởng cho bạn khi là một nhà
thiết kế web vì nó cung cấp cho bạn sự linh động để dễ dàng thiết kế lại.
Chia tách nội dung khỏi style thậm chí quan trọng hơn khi bạn duy trì một website lớn. Bạn có thể định nghĩa các
styles trong một file style sheet CSS đơn, và sau đó gắn file đó vào một vài trang web để áp dụng các styles cho
các trang web được gắn. Ví dụ, nếu bạn quyết định sử dụng màu nền khác cho tất cả các trang web trong một site,
bạn có thể thực hiện một thay đổi đối với CSS style sheet để tự động cập nhật mọi trang. Cái này không chỉ tiết
kiệm nhiều thời gian, nó còn ít phải thực hiện duy trì hơn cho bạn hay nhà phát triển web khác. Nếu site chứa styles
trong HTML code, định vị các styles này và xóa chúng tốn rất nhiều thời gian.

Lịch sử của CSS

CSS được phát triển bởi W3C và vẫn đang phát triển. Phiên bản đầu tiên của CSS, CSS 1 được phát hành vào năm 1996.
Phiên bản này của CSS bao gồm các styles cho text, màu sắc, căn chỉnh, đường biên, padding và margins. Phiên bản
thứ hai của CSS, CSS 2 được phát hành hai năm sau đó vào năm 1998 và bao gồm các styles mới như kiểm soát vị trí
(positioning) của phần tử. Phiên bản mới nhất của CSS là CSS 3, cái thêm nhiều đặc tính style mới bao gồm bóng (shadows)
, rounded borders, và hiệu ứng text nâng cao. CSS 3 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tại W3C, cái có nghĩa thành
viên W3C và các tổ chức kĩ thuật khác đang xem xét nó và có thể thay đổi chi tiết của nó. Cho danh sách đầy đủ các CSS 3
styles, ghé thăm w3.org. Để làm việc với các bài giảng cho phần tử HTML 5, và đặc tính CSS 3, ghé thăm w3schools.com.
Trình duyệt hiện đại hỗ trợ CSS 1 và 2 và nhiều đặc tính mới CSS 3. Tuy nhiên, trình duyệt có thể khác nhau trong
việc áp dụng các CSS styles, để đảm bảo test chúng trong tất cả trình duyệt chính.
W3C phát triển CSS như cách thức ban đầu để định dạng các trang web, vì vậy bạn không nên sử dụng các HTML tags

để style nội dung trang. Tags, như <font> tag đã lỗi thời với W3C và không nên sử dụng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *