Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 6)

Cơ sở liên kết mạng (tiếp tục)

Thuật ngữ bridging được giới thiệu trước khi các routers và switches được thực thi, nên nó khá là phổ
biến để nghe con người nhắc đến switches như là bridges. Đó là vì bridges và switches về cơ bản làm cùng
một thứ – chia nhỏ collision domains trên một mạng LAN. Chú ý rằng bạn không thể mua một bridge vật lí
ngày nay, chỉ các switches trong mạng LAN cái sử dụng công nghệ bridging. Cái này không có nghĩa rằng
bạn sẽ không nghe thấy Cisco và người khác nhắc tới LAN switches như bridge nhiều cổng bây giờ và sau này.
Nhưng cái này có có nghĩa là một switch thực sự là một bridge nhiều cổng với nhiều khả năng hơn? Thực sự
là đúng rất nhiều, nhưng vẫn có một vài khác biệt then chốt. Switches cung cấp chức năng bridging, nhưng chúng
làm nó với khả năng và đặc tính quản lí nâng cao cực cao. Thêm vào, hầu hết bridges chỉ có 2 hay 4 cổng, cái
cực kì hạn chế. Tất nhiên, nó là có thể để có trong tay một bridge với lên tới 16 cổng, nhưng cái không là
gì nếu so sánh với hàng trăm cổng có sẵn.
Ảnh dưới thể hiện sẽ trông như thế nào với tất cả thiết bị liên mạng này tại vị trí. Nhớ là, một router không chỉ
chia nhỏ broadcast domains cho mọi giao diện LAN, nó cũng chia nhỏ collision domains.

bridges

Nhìn vào ảnh trên, bạn có nhận thấy rằng router có vị trí trung tâm và kết nối mỗi mạng vật lí cùng với nhau?
Tôi bị kẹt sử dụng bố cục này vì các bridges và hubs cổ xưa liên quan. Tôi thực sự hi vọng bạn không chạy một
mạng giống cái này, nhưng nó vẫn thực sự quan trọng để hiểu ý tưởng chiến lược mạng cái ảnh này trình bày.
Thấy rằng bridge tại đỉnh của liên mạng của chúng ta trong ảnh trên. Nó ở đó để kết nối các hubs với một router.
Bridge chia nhỏ collision domains, nhưng tất cả các host được kết nối với cả hai hubs vẫn được nhét vào cùng broadcast
domain. Bridge đó cũng tạo chỉ ba collision domains, mỗi cái cho một cổng, cái có nghĩa rằng mỗi thiết bị được kết nối
với một hub là ở trong cùng collision domain như mọi thiết bị khác được kết nối tới cùng hub đó. Cái này
thực sự là bất tiện, và nên tránh có thể, nhưng nó vẫn là tốt hơn có một collision domain cho tất cả các host.
Nên đừng làm cái này tại mạng gia đình… nhưng nó là ví dụ cổ xưa tuyệt vời về cái gì không nên làm, nhưng thiết kế
không hiệu quả này sẽ là kinh khủng cho sử dụng trong các mạng ngày nay. Nó đã thể hiện cho chúng ta thấy chúng ta
đã đi qua bao xa, và lại một lần nữa, các khái niệm cơ sở nó minh họa thực sự là quan trọng để bạn nhận.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *