Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 5)

Cơ sở liên kết mạng (tiếp tục)

Ngược lại, chúng ta không sử dụng switches tầng 2 để tạo liên mạng vì chúng không chia broadcast domains theo
mặc định. Thay vào đó, chúng được sử dụng để thêm chức năng vào một mạng LAN. Mục đích chính của các switches này
là làm một mạng LAN làm việc tốt hơn – để tối ưu hóa hiệu suất của nó – cung cấp nhiều băng thông hơn cho người
dùng LAN. Các switches này cũng không chuyển tiếp các gói dữ liệu tới các mạng khác như các routers làm.
Thay vào đó, chúng chỉ chuyển mạch (switch) các frames từ một cổng tới cổng khác bên trong mạng được
switched. Và đừng lo lắng, mặc dù bạn có thể nghĩ “Đợi đã – frames và packets là gì? Tôi hứa sẽ giải thích cho bạn hoàn
toàn sau. Cho bây giờ, nghĩ về một packet như một gói chứa dữ liệu.
Okay, vậy theo mặc định, các switches chia nhỏ collision domains, nhưng các thứ này là gì?
Collision domains là một thuật ngữ Ethernet được sử dụng để mô tả một bối cảnh mạng trong đó một thiết bị gửi
một gói dữ liệu ra ngoài trên một phân đoạn mạng và mọi thiết bị khác trên cùng phân đoạn đó buộc phải chú ý bất kể
là gì. Cái này rất là không hiệu quả vì nếu một thiết bị khác cố gắng chuyển vận cùng lúc,một collision
(đụng độ) sẽ xảy ra, yêu cầu cả hai thiết bị chuyển vận lại, một cái vào một thời điểm – không tốt! Cái này
xảy ra nhiều trong một môi trường hub, nơi mỗi đoạn host kết nối với một hub cái trình bày chỉ một collision
domain và một broadcast domain đơn. Ngược lại, mỗi và mọi cổng trên một switch trình bày collision domain
của bản thân nó, cho phép lưu lượng mạng chảy trơn tru hơn nhiều.
Các switches tạo các collision domains riêng rẽ bên trong một broadcast domain đơn. Routers cung cấp một broadcast
domain riêng rẽ cho mỗi giao diện. Đừng để cái này làm rối bạn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *