Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 4)

Cơ sở liên kết mạng (tiếp tục)

Khi cộng đồng theo kế hoạch của chúng ta bắt đầu phát triển, chúng ta sẽ cần thêm nhiều con phố hơn cùng
với kiểm soát lưu lượng giao thông và một vài an ninh cơ bản. Chúng ta sẽ dành cái này bằng cách thêm routers
vì các thiết bị thuận tiện này được sử dụng để kết nối các mạng và định tuyến các gói dữ liệu từ một mạng
tới mạng khác. Cisco trở thành tiêu chuẩn trên thực tế cho các routers vì lựa chọn duy nhất của nó
các sản phẩm router chất lượng cao và dịch vụ tuyệt vời. Vậy đừng bao giờ quên rằng theo mặc định, các routers
về cơ bản được sử dụng để chia nhỏ hiệu quả một broadcast domain – tập hợp tất cả các thiết bị trên một phân
đoạn mạng, cái được phép lắng nghe tất cả các broadcast được gửi ra trên phân đoạn mạng cụ thể đó.
Ảnh dưới mô tả một router trong mạng đang phát triển của chúng ta, tạo một liên mạng và chia nhỏ các
broadcast domains.

routers

 

Mạng trong ảnh trên thực sự là một mạng nhỏ tốt. Mỗi host được kết nối với collision domain của bản thân
nó vì có switch, và router đã tạo hai broadcast domains. Vậy bây giờ, Sally vui vẻ sống trong yên tĩnh trong
một mạng lân cận hoàn toàn khác, không còn phụ thuộc tiếng âm thanh của Bob! Nếu Bob muốn nói chuyện với
Sally, anh ta phải gửi một gói dữ liệu với một địa chỉ đích sử dụng địa chỉ IP của cô ta – anh ta không thể
broadcast cho cô ta.
Nhưng có nhiều hơn…Các routers cung cấp các kết nối các dịch vụ WAN (mạng rộng) cũng như qua một giao diện
serial cho các kết nối WAN – cụ thể là một giao diện vật lí V.35 trên một Cisco router.
Hãy để tôi đảm bảo bạn hiểu tại sao chia nhỏ một broadcast domain quan trọng đến vậy. Khi một host hay server
gửi một broadcast mạng, mọi thiết bị trên mạng phải đọc và xử lí broadcast đó – trừ phi bạn có một router. Khi
giao diện của router nhận broadcast này, nó có thể phản ứng bằng cách nói, “không, cảm ơn”, và bỏ đi broadcast
mà không chuyển tiếp nó lên tới mạng khác. Mặc dù các routers được biết đến cho chia nhỏ các broadcast domains
theo mặc định, nó là quan trọng để nhớ rằng chúng cũng chia nhỏ collision domains.
Có hai ưu điểm cho sử dụng các routers trong mạng của bạn:
+ Chúng không chuyển tiếp các broadcasts theo mặc định.
+ Chúng có thể lọc mạng dựa trên thông tin tầng 3 (tầng mạng) như địa chỉ IP.
Sau đây là bốn cách thức một router hoạt động chức năng trong mạng của bạn:
+ Swithching (chuyển mạch) gói dữ liệu.
+ Lọc gói dữ liệu.
+ Trao đổi thông tin liên mạng.
+ Lựa chọn đường đi.
Tôi sẽ nói cho bạn về tất cả các tầng khác nhau, nhưng cho bây giờ, nó là hữu dụng để nghĩ về các routers như
các switches tầng 3. Không giống với switches tầng 2, cái chuyển tiếp hay lọc các frames, routers (switches tầng
3) sử dụng đánh địa chỉ luận lí và cung cấp khả năng quan trọng được gọi là packet switching. Các routers cũng cung
cấp lọc dữ liệu thông qua các danh sách truy cập (access lists), và khi các routers kết nối hai hay nhiều hơn
các mạng cùng với nhau và sử dụng đánh địa chỉ luận lí (IP hay IPv6), thì bạn có một liên mạng. Cuối cùng, các routers
sử dụng một bảng định tuyến (routing table), về cơ bản là một bản đồ của liên mạng, để chọn con đường tốt
nhất để đưa dữ liệu tới đích đúng đắn của nó và chuyển tiếp đúng đắn các gói dữ liệu tới các mạng ở xa.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *