Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 3)

Cơ sở liên kết mạng (tiếp tục)

Vậy thì hãy nhìn vào mạng lân cận mới của chúng ta bây giờ. Nhiều host hơn đã di chuyển vào nó, nên đã đến
lúc nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lực cao mới này cái chúng ta hứa hẹn sẽ xử lí sự tăng lên trong số host.
Ảnh dưới thể hiện một mạng cái đã được phân đoạn với một switch, tạo cho mỗi phân đoạn mạng cái kết nối với
switch một collision domain riêng rẽ. Làm cái này dẫn đến ít tiếng ồn hơn nhiều.

add switch

Đây là khởi đầu cực tốt, nhưng tôi thực sự muốn bạn ghi lại thực tế rằng mạng này vẫn là một broadcast domain
đơn, có nghĩa rằng chúng ta đã chỉ thực sự giảm tiếng ồn, không loại trừ được nó. Ví dụ, nếu có một vài loại
thông báo quan trọng cái mọi người trong mạng lân cận của chúng ta cần nghe được, nó sẽ hoàn toàn ầm ĩ. Bạn
có thể thấy rằng hub được sử dụng trong ảnh đã mở rộng một collision domain từ cổng switch. Kết quả là rằng
John nhận dữ liệu từ Bob, nhưng may mắn là Sally không, cái là tốt vì Bob có ý định nói chuyện với John trực
tiếp. Nếu anh ta đã cần gửi một broadcast thay vào đó, mọi người, bao gồm cả Sally, sẽ nhận nó, có thể gây ra
sự tắc nghẽn không cần thiết.
Sau đây là một danh sách của một vài thứ cái gây tắc nghẽn lưu lượng mạng LAN phổ biến:
+ Có quá nhiều host trong một collision hay broadcast domain.
+ Bão broadcast
+ Có qua nhiều lưu lượng mạng multicast
+ Băng thông hẹp
+ Thêm hub cho kết nối vào mạng
+ Một nhúm ARP broadcast
Hãy có cái nhìn khác vào ảnh trên và đảm bảo bạn thấy rằng tôi mở rộng hub từ ảnh 1 tới một switch trong ảnh
trên.Tôi đã làm cái đó vì các hubs không phân đoạn một mạng, chúng chỉ kết nối các phân đoạn mạng. Về cơ bản,
nó là cách thức không đắt để kết nối một vài PC, và lại một lần nữa, cái đó là cực tốt cho sử dụng và chữa mạng
gia đình.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *