Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 2)

Cơ sở liên kết mạng (tiếp tục)

Quay trở lại mạng được thể hiện trong ảnh trên với kịch bản này: Bob muốn gửi cho Sally một file,
và để hoàn thành mục tiêu đó trong loại mạng này, anh ta đơn giản broadcast (truyền rộng) rằng anh ta
tìm kiếm cô, cái về cơ bản là nói to lên trên mạng. Nghĩ về nó như cái này: Bob đi bộ ra khỏi nhà anh
ta, và đi xuống một phố gọi là Chaos Court để gặp Sally. Cái này có thể làm việc nếu Bob và Sally
chỉ là những người sống ở đó, nhưng làm việc không nhiều nếu nó bị lèn chặt với nhà và tất cả người
sống ở đó luôn xuống phố tới nhà hàng xóm của họ như Bob. Chaos Court vẫn tồn tại với cái tên của nó,
với tất cả cư dân đi ra khỏi nhà bất cứ khi nào họ muốn và tin hay không, các mạng của chúng ta vẫn làm
việc theo cách này ở mức độ nào đó. Vậy thì được có lựa chọn, bạn sẽ vẫn sống ở Chaos Court hay là
chuyển tới một cộng đồng mới hiện đại, xinh đẹp gọi là Broadway Lanes, cái cung cấp phòng cho nhà của
bạn, và các con phố rộng cái có thể xử lí dễ dàng tất cả giao thông hiện tại và tương lai. Nếu bạn chọn
cái sau, lựa chọn tốt, Sally sẽ sống cuộc sống yên tĩnh hơn, nhận thư (packets) từ Bob thay vì nhức
đầu.
Kịch bản này tôi vừa mô tả đem lại tôi điểm cơ bản về mục tiêu gì phần này tất cả là về. Mục tiêu của tôi
là thể hiện cho bạn làm cách nào tạo các mạng hiệu quả và phân đoạn chúng đúng đắn để giảm thiểu âm thanh
hỗn loạn diễn ra trong mạng. Nó là không thể tránh khỏi rằng bạn sẽ phải chia một mạng lớn thành một nhúm
các mạng nhỏ hơn tại một vài điểm để phù hợp sự gia tăng không tránh khỏi đều khắp của một mạng, và khi sự
mở rộng đó diễn ra, thời gian trả lời người dùng dài ra phiền toái. Nhưng nếu bạn làm chủ công nghệ và kĩ
năng then chốt tôi cung cấp cho bạn trong học phần mạng này, bạn sẽ được trang bị tốt để giải cứu mạng của
bạn và người dùng của nó bằng cách tạo một mạng mới lân cận hiệu quả để cung cấp các không gian then chốt
như bandwidth nó cần để đáp ứng nhu cầu gia tăng.
Và đây không phải là chuyện đùa, hầu hết chúng ta nghĩ về sự gia tăng là tốt và có thể. Nhưng như trải nghiệm
hàng ngày khi đi làm, đến trường etc, nó cũng có nghĩa sự tắc nghẽn lưu lượng mạng mạng Lan của bạn
có thể đi đến rộng khắp nghiêm trọng và phải dừng lại. Lại một lần nữa, giải pháp cho vần đề này là bắt
đầu chia nhỏ một mạng lớn thành một số các mạng nhỏ hơn – cái gì đó gọi là phân đoạn mạng (network
segmentation). Khái niệm này rất giống với lên kế hoạch một cộng đồng mới hay hiện đại hóa cái đang
tồn tại. Nhiều con phố được thêm vào, hoàn thành giao lộ mới và đèn giao thông, cộng thêm nhà bưu điện được
xây dựng với các bản đồ chính thức hướng dẫn tất cả tên phố và hướng đi để làm cách nào đến với nhau.Bạn sẽ
cần hiệu lực hóa luật mới để giữ trật tự cho tất cả chúng và cung cấp đồn cảnh sát để bảo vệ những
hàng xóm mới tốt bụng này. Trong môi trường lân cận liên kết mạng, tất cả cơ sở hạ tầng được quản lí sử
dụng các thiết bị như routers, swithches và bridges.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *