Cấu trúc website thân thiện SEO là gì? và như thế nào?(phần 2)

Tối ưu hóa cấu trúc URL

Các URL của bạn nên đơn giản, ngắn và dễ cho bộ máy tìm kiếm nói trang của bạn là vè cái gì. Đây
là một ví dụ:

https://neipatel.com/blog/21-bing-ads-hacks

Tôi cá bạn có thể đoán được bài này là về 21 cách để cải thiện Bing ads.
Nhưng cái gì xảy ra nếu URL thay vào đó trông như thế này:

https://neipatel.com/blog/archive/2017/05/16/ads/bing/21-hacks/post.html

Dường như nó hơi phức tạp đúng không. Bộ máy tìm kiếm sẽ có thời gian vất vả để quyết định chủ đề
của post đó vì từ khóa bị phá vỡ bởi thư mục và ngày. Nó quá không rõ ràng.
Nếu có thể, chọn một tên miền chứa từ khóa mục tiêu, cũng đảm bảo rằng URL, cái dẫn đến tên file
cũng chứa từ khóa mục tiêu. Ví dụ:

http://attorney.com/medical-malpractice/obstetrics.html

Tên miền, các thư mục, tên file tất cả chỉ ra rằng đây là một trang về medical malpractice
attorney.
Cái gì áp dụng cho URl cũng áp dụng cho tên ảnh hay files khác. Đặt tên ảnh theo đuổi từ
khóa, giống như URL, thay vì “image215.png”, đặt tên ảnh là “medical-malpractice.jpg”
Tránh sử dụng URL tham số: URL tham số là các URL chứa code số không đẹp như dấu ?, dấu %, dấu
= hay sessionIDs. Ví dụ về URL tham số:

http://zilog.com/index.php?option=com_product&task=product&businessline=1&id=77&parent-id=77&itemid=3

URL kiểu như vậy rắm rối và là nụ hôn thần chết với Seo. Người dùng sẽ gặp khó khăn để tạo một
link tới nó. Khi tạo link, người dùng có thể bỏ đi một phần, phá vỡ link vì nó quá rắm rối
không nhận ra được.

Tạo cơ cấu thư mục phẳng

Bạn nên dùng một cơ cấu thư mục phẳng (flat directory structure)- đó là, làm cho trang càng
gần thư mục gốc càng tốt, tránh thư mục nhiều tầng nấc phức tạp. Tạo một thư mục cho mỗi tab
chuyển hướng và giữ tất cả các file trong thư mục đó.
Về mặt lí thuyết, bộ máy tìm kiếm sẽ xuống cấp các trang ở tầng nấc thấp hơn trong cơ cấu thư
mục. Tác dụng này là nhỏ, nhưng bạn nên dùng một cấu trúc ít tầng nấc sẽ tốt hơn là nhiều.
Ví dụ, trang một sau sẽ có sức nặng hơn trang hai:

http://www.domain.com/page.html
http://www.domain.com/dir1/dir2/dir3/dir4/page.html

Tuy nhiên, ảnh hưởng này là rất nhỏ và đôi khi sẽ tốt hơn nếu thêm từ khóa váo cơ cấu thư
mục, ví dụ:

http://www.domain.com/real-estate/colorado-home-for-sale/denver-county/lakewood.html

Tạo cấu trúc site tốt và silo

Cấu trúc Silo là gì?
Cách thức bạn cấu trúc site của bạn là cực kì quan trọng, không chỉ cho bộ máy tìm kiếm mà còn
cho khách ghé thăm. Tổ chức tốt, đi đôi với hệ thống chuyển hướng trực giác và rõ ràng không
chỉ mang tính thực tiễn, mà còn mang tính sống còn.
Từ quan điểm người dùng, nó là có ý nghĩa khi những nội dung cùng chủ đề có thể được truy
cập từ cùng một nơi của site. Ví dụ, nếu bạn có website bán xe đạp, thì tất cả mountain bikes
nên được nhóm cùng nhau, tất cả road bikes nên ở phần khác, và có thể bikes cho trẻ em ở một
phần khác nữa.
Nếu một người đi xe đạp leo đèo trẻ 22 tuổi tới site của bạn, anh ta có thể lướt xem mountain
bikes mà không xem road racers hay xe đạp cho trẻ em làm xao lãng anh ta.
Cấu trúc site như vậy gọi là cấu trúc silo.
Nếu bạn đang sử dụng WordPress như nền tảng xây dựng site, tổ chức site bạn như vậy là cực kì
dễ dàng. Bạn đơn giản tạo một category cho mỗi phần của site, và sau đó gán post cho category
phù hợp nhất. Cách tiếp cận   giúp tạo tổ chức chặt chẽ hơn (một silo tốt hơn) phục vụ tốt hơn

chủ web, khách ghé thăm và bộ máy tìm kiếm.
Loại cấu trúc silo này làm việc tốt cho bộ máy tìm kiếm vì nó giúp hạng mục hóa nội dung. Nếu
site của bạn có bikes và phụ tùng sau:
· Allen Deluxe 4-Bike Hitch Mount Rack
· GMC Denali Pro Road Bike
· GMC Denali Women’s Road Bike
· GMC Topkick Dual-Suspension Mountain Bike
· Hollywood Racks E3 Express 3-Bike Trunk Mount Rack
· Kawasaki DX226FS 26-Inch Dual Suspension Mountain Bike
· Mongoose Exile Dual-Suspension Mountain Bike
· Pacific Stratus Men’s Mountain Bike
· Topeak Explorer Bike Rack
· Victory Vision Men’s Road Bike

Nếu bạn đặt những cái này vào nhóm có liên quan (silos), các silos đó sẽ trông như thế này:
Silo 1 – Mountain Bikes
· GMC Topkick Dual-Suspension Mountain Bike
· Kawasaki DX226FS 26-Inch Dual Suspension Mountain Bike
· Mongoose Exile Dual-Suspension Mountain Bike
· Pacific Stratus Men’s Mountain Bike
Silo 2 Road Bikes
· GMC Denali Pro Road Bike
· GMC Denali Women’s Road Bike
· Victory Vision Men’s Road Bike
Silo 3 Car Racks
· Allen Deluxe 4-Bike Hitch Mount Rack
· Hollywood Racks E3 Express 3-Bike Trunk Mount Rack
· Topeak Explorer Bike Rack
Để minh họa cái này trông như thế nào bằng ảnh, toàn bộ cấu trúc của site sẽ trông như thế này:

 

 

silo

 

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *