Cấu trúc website thân thiện SEO là gì? và như thế nào?(phần 1)

Cấu trúc website thân thiện Seo là gì?

Cấu trúc website thân thiện Seo là cách tổ chức website của bạn như thế nào hướng tới Seo. Trái
với các tag trang (như title tag…) tiếp cận Seo từ khía cạnh các trang web riêng rẽ, cấu trúc
website chuyển sự chú ý của bạn tới toàn bộ website của bạn, trao đổi thông tin ưu tiên từ khóa
tới Google như thế nào. Bạn đặt tên các file của bạn như thế nào, bạn đi ra ngoài tới Google
như thế nào, bạn liên kết trang chủ (homepage) tới các landing pages như thế nào và bạn tối ưu
hóa landing pages của bạn như thế nào, tất cả kết hợp lại với nhau để thực hiện một chiến lược
Seo tốt.

Xác định các landing pages cho Seo

Từ cách nhìn của Seo, một landing page là một trang nhằm vào một và chỉ một từ khóa cốt lõi cụ
thể. Ví dụ, trên site geico.com với các trang cụ thể cho “motocycle insurance”, “car insurance”,
và thậm chí “ATV insurance”.
Các landing pages không đơn giản là về các tags trang (như title tags…), không đơn giản là về
tối ưu hóa trang từng cái một. Nó là về tích hợp landing pages vào cấu trúc của website, để
trao đổi thông tin các chủ đề liên quan đến nhau với Google, và để ưu tiên từ khóa nào là quan
trọng nhất đối với website. Kĩ thuật chúng ta sẽ thảo luận là các links “một click” từ trang
chủ tới các landing pages, các links “một click” từ footer tới các landing pages, các sitemap
HTML và XML, các blog post hàng ngày để bơm sự tươi mới vào trang chủ. Ngoài ra, xây dựng các
links từ bên ngoài tới các landing pages then chốt cúng là một công cụ khác trong hộp công cụ
Seo.

Nghiên cứu ngành bảo hiểm vật nuôi

Để hình ảnh hóa cấu trúc website thân thiện Seo, hãy chuyển cái nhìn của chúng ta vào nghành
công nghiệp bảo hiểm vật nuôi. Chúng ta thử xác định ba từ khóa sau truy vấn trên Google:

pet insurance
dog insurance
cat insurance

Như vậy chúng ta có một từ khóa chung (pet insurance) và hai từ khóa cụ thể (dog insurance và
cat insurance). Trong số các website có xếp hạng cao cho mô hình từ khóa này chúng ta có:

https://www.petinsurance.com
https://www.healthypawspetinssurance.com
https://www.ascapetinsurance.com

Bây giờ mỗi site đã làm tốt công việc nhận dạng các từ khóa mục tiêu và tích hợp chúng vào các
tag HTML hợp lí (title, img alt, a href…), cũng như viết các bài viết thân thiện Seo cái chứa
không chỉ từ khóa mục tiêu mà còn cả các từ khóa liên quan. Hay nhìn vào cấu trúc website của
các site này và quan sát lấy Healthypaws làm ví dụ. Chúng ta có:
+ Một trang chủ với tag title tối ưu hóa và các bài viết thân thiện Seo, tập trung vào từ khóa
chung (pet insurance)
+ Một landing page về “dog insurance” với tag title tối ưu hóa và các bài viết thân thiện Seo
tại:

https://www.healthypawspetinsurane.com/dog-and-puppy-insurance

+ Một landing page về “cat insurance” với tag title tối ưu hóa và các bài viết thân thiện Seo
tại:

https://www.healthypawspetinsurance.com/cat-and-kitten-insurance

Nhận thấy trang chủ có các links “1-click” từ trang chủ xuống mỗi landing page. Sau đây là cái
chụp màn hình:

trang chủ

Cũng nhìn vào footer của website và nhận thấy footer có link text tới mỗi landing page. Sau đây
là cái chụp màn hình:

footer

Như vậy, mọi thứ làm việc với nhau như một đội ngũ. Trang chủ, footer và các landing pages
gửi tín hiệu rõ ràng tới Google về từ khóa mục tiêu.
Hãy đi vào blog một lát. Hầu hết các website mạnh đều có một blog như Healthypaws có tại:

https://www.healthypawspetinsurance.com/blog.

Một blog thêm vào bản cộng hưởng Seo, củng cố với Google chủ đề từ khóa và nhắc nhở với Google
về nội dung tươi mới. Google đánh giá cao các site có post bài thường xuyên.
Một blog post tốt chuẩn Seo và liên kết tới các landing pages then chốt quanh cụm từ khóa mục
tiêu, bơm độ tươi mới lên trang chủ liên quan đến chủ đề từ khóa quan trọng. Tôi khuyến nghị
bạn nên tự động hóa trang chủ của bạn để nó gắn với ba blog post gần nhất.
Nhìn chung, bạn cần một blog để hoàn thành cấu trúc website thân thiện Seo của bạn.

Địa phương hóa landing pages

Nếu doanh nghiệp của bạn cần có yếu tố địa phương, nó sẽ là hữu dụng để tạo landing pages cho
từng thành phố hay thị trấn, hướng tới các từ khóa giúp đỡ cho từ khóa chính của bạn. Ví dụ trang
https://www.stanfordlinen.com muốn ở top Google không chỉ cho từ khóa “Stanford linen service”
mà còn cho các thị trấn ở gần đó như “Hartsdale linen service” hay “Greenwich ct linen service”
, mặc dù về vật lí, họ ở stanford. Một phương pháp để hoàn thành cái này là tạo các landing pages
địa phương hóa. Kiểm tra trang chủ của công ty, cuộn xuống dưới, nhận thấy các links “1-click”
tới landing pages cho các thành phố mục tiêu.
Hãy thận trọng. Các landing pages địa phương hóa có thể bị coi là “doorway” pages bởi Google,
đặc biệt là hậu Panda, nếu trang không có nội dung, chỉ để trung chuyển tới landing page chính,
được tạo ra để tối ưu hóa Seo. “Doorway” pages kiểu như vậy sẽ bị Google phạt. Cho nên, một vài
thủ thuật tạo landing page địa phương hóa là:
+ Hãy thận trọng: tạo chỉ một vài landing pages cho các thành phố cụ thể. Ít hơn là tốt hơn.
+ Đảm bảo mỗi cái có nội dung duy nhất và có giá trị.
+ Tưởng tượng bạn là bộ máy Google đọc trang này: liệu nó có lí do để tồn tại, hơn là chỉ để tối
ưu hóa cho Seo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *