Canonical URL là gì? và vấn đề trùng lắp nội dung

Canonical URL là gì?

Nhiều người nghĩ rằng trùng lắp nội dung (duplicate content) trên site của bạn hay trên site của
bạn và các site vệ tinh có thể dẫn đến site của bạn bị phạt. Điều này là sai.
Google không nói rằng bạn không nên phát tán nội dung trên web.
Bạn có thể dùng Canonical URL để quản lí phát tán nội dung
Canonical URL thông báo cho bộ máy tìm kiếm biết URL được ưu tiên (preferred URL) cho nội dung
được phát tán. Bộ máy tìm kiếm sẽ biết phiên bản trùng nào là Canonical, vì vậy nó có thể đếm
tất cả các links trỏ tới các phiên bản trùng khác nhau như là links trỏ tới phiên bản trùng canonical.
Cái này giúp cải thiện hiệu quả SEO.
Như vậy, Canonical URL giải quyết vấn đề trùng lắp nội dung trên cùng một website hay của một
hệ thống site cùng chủ site.

Thiết lập Canonical URL như thế nào?

Giả sử bạn bạn có hai phiên bản của cùng một nội dung chính xác 100% giống nhau. Sự khác nhau duy nhất
là chúng nằm trong các phần riêng rẽ trên site của bạn – cả hai phiên bản được link từ các sites
khác do nội dung có giá trị. Vậy phiên bản nào nên được bộ máy tìm kiếm thể hiện trên trang kết
quả tìm kiếm
Ví dụ, các URL sau

http://yourdomain.com/wordpress/seo-plugins
http://yourdomain.com/wordpress/plugins/seo

Lấy một trong hai phiên bản là phiên bản canonical. Đó có thể là phiên bản bạn nghĩ quan trọng nhất
. Nếu bạn không quan tâm điều này, chọn phiên bản có nhiều links hay khách ghé thăm nhất, hoặc
nếu là như nhau, lựa chọn ngẫu nhiên.
Thêm rel=canonical link từ trang không phải canonical tới trang canonical vào thẻ <head> của
trang không phải canonical.
Ví dụ, nếu chọn URL thứ nhất là canonical, thêm dòng sau vào thẻ <head> của trang thứ hai:

<link rel=”canonical” href=”http://yourdomain.com/wordpress/seo-plugin”/>

Các links trỏ tới cả hai URLs bây giờ được xem trỏ tới phiên bản canonical.

Vấn đề trùng lắp nội dung

Bạn không sử dụng canonical URL bạn cũng không bị phạt.
Nói chung, bạn không nên sợ trùng lắp nội dung. Web có đầy nội dung trùng lắp, nhiều trang nhận
tin bài từ các nơi vẫn có rank tốt.
Nhưng một ưu điểm lớn của việc sử dụng phát tán nội dung là các links bạn nhận trở về site của bạn
là từ các site cùng loại (relevant). Nhớ là bộ máy tìm kiếm thích những site cùng loại.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *