Campaign Budget Optimization (CBO) là gì?

Campaign budget optimization (CBO) là gì?

Campaign budget optimization (CBO) đã được Facebook di chuyển từ cấp độ ad set lên cấp độ campaign. Tính
năng này là một thiết lập tùy chọn, cái hầu hết nhà quảng cáo bỏ qua khi bắt đầu. CBO được khởi động vào
tháng 9-2019.
CBO là tùy chọn giúp bạn tự động tối ưu hóa ngân sách quảng cáo ở cấp độ campaign. Mặc định thì
tính năng này bị tắt. Nhưng khi bật tính năng này Facebook sẽ tự động phân bổ và tối ưu hóa ngân sách quảng
cáo cho những ad sets bên trong campaign.

CBO

 

 

Ví dụ, nếu CBO không được mở, Facebook sẽ chi đều $10 cho từng ad set bất kể hiệu quả như thế nào
.Như hình trên, thì toàn bộ campaign chỉ có 10 chuyển đổi. Nhưng nếu tính năng CBO được bật lên
, Facebook sẽ xem xét hiệu quả từng ad set và chi nhiều ngân sách hơn cho ad set có kết quả tốt nhất
, và toàn bộ campaign sẽ đạt đến có 15 chuyển đổi.

Các bước thiết lập CBO

Trước tiên, điều hướng tới Facebook Ads Manager trong dashboard chính click create. Cái này có thể
mở hai loại cửa sổ.
Loại cửa sổ mở sẽ phụ thuộc vào bạn tạo chiến dịch như thế nào. Trong ví dụ này, chứng ta sẽ
sử dụng quick creation workflow, vì vậy, bạn chọn quick creation.
Bên trong của sổ quick creation, bạn cần trước tiên đặt tên chiến dịch của bạn, và sau đó lựa chọn
mục tiêu cho chiến dịch từ danh sách thả xuống. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng mục tiêu chuyển
đổi (conversion)
Tiếp theo, đảm bảo bật CBO lên và thiết lập ngân sách chiến dịch của bạn. Ở đây, bạn có thể thiết
lập ngân sách hàng ngày hay trọn đời (lifetime budget), giông như bạn làm khi thiết lập ngân sách
tại cấp độ ad set.
Ví dụ, bạn muốn test 3 loại người xem và bạn phân bổ $50 mỗi ngày cho mỗi ad set, budget chiến dịch
của bạn sẽ là: 3×50=$150 mỗi ngày.
Bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn chiến lược bid chiến dịch (campaign bid strategy). Lại một lần nữa,
cái này trước kia được thiết lập ở cấp độ ad set, và Facebook bây giờ chuyển nó lên cấp độ campaign.
Trong ví dụ này, chúng ta đang sử dụng mục tiêu conversion, vì vậy chúng ta có các chiến lược bid sau:
+ Lowest cost
+ Cost cap
+ Bid cap
+ Target cost

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *