Các repeaters và các hubs là gì?

Repeaters và hubs

Một hub là một thiết bị tầng 1 cái được thiết kế để vượt qua hạn chế độ dài tối đa của
các cáp mạng xoắn đôi. Một repeater chứa hai cổng RJ45, cái được kết nối bên trong bởi
một cái khuyếch đại. Các tín hiệu điện tử được nhận hoặc trên hai cổng được thúc đẩy bởi
cái khuyếch đại và gửi qua cổng kia. Vì vậy, các cáp mạng trên cả 2 đầu của repeater có thể
lên tới 100 mét. Repeater nhân đôi có hiệu quả đi của cáp mạng.
Một hub là một repeater với nhiều hơn 2 cổng. Ví dụ, một hub có thể có 4 hay 8 cổng. Các cổng
này mỗi cái có thể kết nối với thiết bị khác trên mạng như máy tính khách, một máy chủ, hay
một máy in. Một cổng trên một hub cũng kết nối với hub khác, để rằng (ví dụ) một hub 8 cổng có
thể kết nối với 7 máy tính và hub 8 cổng khác, cái có thể kết nối với 7 máy tính nữa. Theo cách
này, 2 hubs 8 cổng có thể kết nối với 14 máy tính với nhau.
Có 2 thứ rất quan trọng để biết về các hubs.
Thứ quan trọng nhất thứ hai để biết về các hubs là rằng một tín hiệu điện tử được nhận trên bất cứ
cổng hub nào được khuyếch đại và lặp lại trên tất cả cổng khác trong hub. Nên, trong một hub 8 cổng,
bất cứ tín hiệu điện tử nào được nhận trên cổng 1 được khuyếch đại và sau đó được gửi ra ngoài trên từ
cổng 2 đến cổng 8. Bất cứ thiết bị nào cái được kết nối tới cổng 2 qua cổng 8 nhìn thấy các tín hiệu
cái được nhận trên cổng 1. Thứ tương tự là đúng cho các tín hiệu nhận trên bất cứ cổng khác., ví dụ, các
tín hiệu nhận trên cổng 4 sẽ được khuyếch đại và lặp lại từ cổng 1 qua 3 cũng như cổng 5 qua 8.
Đó là điều quan trọng thứ hai để biết. Thứ quan trọng nhất đầu tiên để biết về các hubs là rằng chúng hầu
như không được sử dụng nữa. Đó là vì đơn giản lặp lại tất cả tín hiệu đi đến trên tất cả các cổng là ý tưởng
tồi, vì lí do cái trở nên rõ ràng sau này trong các học phần sau. Nếu mạng của các bạn vẫn có các hubs, bạn nên
xem xét nghiêm chỉnh thay thế chúng với các switches, cái được mô tả trong phần tiếp theo và giải thích xa
hơn trong các học phần tiếp theo.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *