Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội

Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội

1. Khan hiếm sản phẩm
Nhiều nhãn hiệu sẽ muốn đem lại cho bạn ấn tượng rằng hàng hoá trong kho của họ
hạn chế và vì vậy, bạn nên sử dụng sản phẩm của họ trước khi chào của họ chấm dứt.
Trong nhiều trường hợp, đây là một chiến lược cái sẽ tạo ra sự sợ bỏ lỡ trong hầu hết
khách hàng tiềm năng. Như vậy thì, hầu hết họ sẽ đổ xô mua các sản phẩm của bạn hay chia
sẻ thông tin về nhãn hiệu của bạn. Bằng cách tạo một ý thức khẩn cấp trong chiến dịch
marketing của bạn, bạn khuyến khích quan tâm giữa người xem của bạn. Cuối cùng thì,
sẽ có một tăng lên tiềm tàng trong nhu cầu cho sản phẩm/dịch vụ của bạn.
2. Khan hiếm thông tin
Một ý tưởng tốt khác là kích thích quan tâm quanh sản phẩm của bạn trên đa phương tiện
xã hội bằng cách chia sẻ chỉ đủ thông tin cái người xem của bạn yêu cầu. Chúng tôi đã thấy
cái này như những khách hàng. Thường thì, khi các nhà sản xuất sắp phát hành smartphones mới
tới thị trường, họ sẽ tạo sự kích thích cao độ quanh các sản phẩm của họ bằng cách phát hành
thông tin khan hiếm. Cái này tạo sự lo lắng quanh sản phẩm và con người sẽ lo lắng mua sản phẩm
ngay sau phát hành của nó.
Trường hợp tương tự áp dụng cho các movies và series cái chúng ta thường xem. Trước khi phát hành
những films hay shows này, con người thường được cung cấp một sneak preview của cái họ mong đợi. Cái
này giữ con người tham gia và mong chờ phát hành các sản phẩm như vậy. Nên nó luôn là ý tưởng sáng
để hiểu cái người xem của bạn yêu cầu và trình bày cho họ nhãn hiệu của bạn sẽ đáp ứng nhu cầu của
họ như thế nào. Cuối cùng, có một khả năng cao rằng nhu cầu cho sản phẩm của bạn sẽ tăng lên.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *