Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội (phần 6)

6. Social selling (tiếp tục)
Bây giờ rằng bạn hiểu social media marketing có thể giúp doanh nghiệp của bạn như thế
nào qua social selling, nó là sống còn để học một thứ hay hai về thực hành social
selling cái giúp bạn nổi bật.
6.4 Chủ động tham gia
Các newbies trong thế giới của social media marketing sẽ bị dụ dỗ tự động hoá các thứ
trong hi vọng tiết kiệm thời gian. Thực tế thì, có các công cụ tự động khác nhau cái
có thể được sử dụng cho chiến dịch marketing của bạn. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng tự dộng
hoá các trả lời và posts của bạn. Tuy nhiên, đây không phải là cách thức lí tưởng thu hút
tham gia với những khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn.
Social media tất cả là về xã hội. Vì vậy, con người mong đợi tham gia chủ động từ bạn. Cái
này đòi hỏi lắng nghe cẩn thận và tham gia các nhóm xã hội cái phù hợp với nhãn
hiệu của bạn.
6.5 Cung cấp giá trị
Để tận dụng tối đa social selling, bạn phải cung cấp chất lượng. Con người sẽ muốn follow nhãn
hiệu của bạn nếu họ tìm thấy giá trị trong cái gì bạn post. Chú ý thực tế rằng họ không chỉ
mong đợi các posts liên quan đến sản phẩm. Các doanh nghiệp cái có nhiều followers chia sẻ nội
dung thu hút tham gia cái giữ người xem của họ giải trí. Đây là dòng suy nghĩ cái bạn nên tiếp
thu khi nghĩ về nội dung. Ngoài ra, thời gian là yếu tố then chốt khác cái bạn nên chú ý. Khách
hàng tiềm năng của bạn sẽ không tìm thấy giá trị trong các posts của bạn nếu họ không xem chúng.
Cái này làm nó quan trọng để post vào thời gian đúng.
6.6 Lắng nghe có chiến lược
Khi marketing các sản phẩm và dịch vụ của bạn trên social media, bạn sẽ giành truy cập tới thông
tin từ người xem của bạn. Đánh giá từ cái họ đang chia sẻ, bạn sẽ nhận ý tưởng về họ muốn gì.
Hiểu thị hiếu và ưa thích của người xem của bạn sẽ giúp bạn phục vụ họ tốt hơn.
Trong trường hợp này, khía cạnh social selling của bạn sẽ cải thiện vì bạn cung cấp khách hàng của
bạn không cái gì ngoài các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *