Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội (phần 3)

Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội (tiếp tục)

5. Làm việc với những người ảnh hưởng
Influencer marketing là một xu hướng marketing mạnh mẽ cái đã tạo chủ đề trong nhiều
năm qua. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đi đến nhận ra rằng influencer marketing thực sự
mạnh mẽ và đáng dùng đến. Influencer marketing là gì? Đây là kĩ thuật digital
marketing nơi nhãn hiệu sử dụng con người nổi tiếng để ảnh hưởng những người khác
sử dụng các sản phẩm của họ. Về bản chất, một người ảnh hưởng sẽ giúp thuyết phục người
khác tin cậy vào nhãn hiệu của bạn như lựa chọn lí tưởng của họ.
Làm việc với những người ảnh hưởng trên chiến dịch social media marketing có thể tạo sự
khác biệt lớn đối với nỗ lực marketing của bạn. Những người ảnh hưởng có một lượng đang
follow lớn. Lựa chọn người đúng người thích hợp nhất cho nhãn hiệu của bạn là bắt buộc. Ví
dụ, một sports fan nổi tiếng với lượng đang follow Twitter lớn có thể giúp bạn đi đến con
người người có khả năng nhất quan tâm đến sportswear. Phần tốt nhất là rằng những người
ảnh hưởng có tầm ảnh hưởng cao. Vì vậy, có một cơ hội tốt rằng nhu cầu cho sản phẩm của
bạn sẽ tăng.
6. Social selling
Khi các doanh nghiệp sử dụng các mạng đa phương tiện xã hội để nhận dạng các khách hàng tiềm
năng và tương tác với những khách hàng của họ bằng cách chia sẻ thông tin có giá trị về các
nhãn hiệu của họ,họ đang tham gia vào social selling.Nó đi qua dạng này của tương tác cái doanh
nghiệp kết thúc bằng việc phát triển những mối quan hệ có ý nghĩa với khách hàng của họ trong khi
thu hút khách hàng mới theo cách của họ. Tác dụng của cái này là rằng những khách hàng tiềm năng
và khách hàng có khả năng chọn doanh nghiệp hay nhãn hiệu của bạn mỗi lần họ muốn mua thứ gì đó bạn
chào.
Nó cũng đáng chú ý rằng social selling không gắn với làm phiền con người với các thông điệp xúc
tiến. Trong thế giới số, cái này được nhắc đến như là spam. Cái này không được tính là social
selling vì bạn đang làm phiền con người với thông điệp cái họ không muốn nhận. Social selling
tập trung quanh lắng nghe con người đang nói gì và tham gia vào câu chuyện. Khi tham gia vào
social media marketing, bạn không bao giờ được quên khía cạnh xã hội của nó. Con người đang
sử dụng những cộng đồng xã hội này cho một lí do tốt. Vậy thì, bạn nên hiểu làm thế nào tương tác
với các cá nhân mà không bỏ đi bán hàng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *