Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội (phần 2)

Các kĩ thuật sáng tạo marketing đa phương tiện xã hội (tiếp tục)

1. Sử dụng nội dung người dùng tạo
Một số khá người sẽ được tạo động lực để gắn với một nhãn hiệu cụ thể vì các bạn bè của
họ đang sử dụng nó. Thẳng thắn mà nói, đây là hầu hết con người shop trên internet như thế
nào. Họ chỉ chuyển sang các sản phẩm hay dịch vụ cái đã được chứng tỏ và test là tin cậy.
Giữ cái đó trong đầu, nó là đáng khai thác lợi thế cái social media marketing cung cấp
liên quan đến sử dụng nội dung được tạo bởi người dùng. Cái này có nghĩa rằng bạn có post
nội dung thể hiện người dùng khác nói gì về nhãn hiệu của bạn.
Bạn có thể post các ảnh, videos hay chỉ text chi tiết hoá reviews trên sản phẩm của bạn
trên social media. Lợi ích thu được ở đây là rằng bạn có thể dễ dàng thuyết phục người xem
của bạn rằng sản phẩm của bạn là đáng để thử. Cái nhiều hơn, đây là dạng chi phí rẻ của social
media marketing.
2. Chú ý tới vấn đề lớn nhất
Social media marketing cũng có thể thúc đẩy nhu cầu cho sản phẩm/dịchvụ của bạn nếu bạn chú
ý đến những khách hàng của bạn xem xét gì như vấn đề lớn nhất của họ. Đây là một kĩ thuật marketing
phổ biến sử dụng trên Youtube để giành sự chú ý. Trong các videos sản phẩm, bạn sẽ nhờ các marketers
giải thích cho bạn một vài vấn đề phổ biến cái con người có hơặc khi sử dụng các sản phẩm cụ thể hoặc
khi thử giải quyết những vấn đề hàng ngày của họ. Thông điệp xúc tiến của họ sau đó được theo sau
bởi các catchy phrases cái thể hiện họ có thể cung cấp cho bạn một giải pháp cho cái bạn đang tìm
kiếm. Cái này có có vẻ quen thuộc với bạn? Đây là một chiến lược social media marketing cái thường
làm việc để thúc đẩy nhu cầu cho một sản phẩm.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *