Các hình thức quảng cáo Facebook ads (phần 6)

6. Canvas
Facebook xây dựng canvas – một trải nghiệm ad nhúng mobile, toàn màn hình, post click cái load gần
như ngay lập tức. Canvas được tạo với đầu vào từ cộng đồng sáng tạo tại mọi bước và được thiết kế
để giúp doanh nghiệp kể các câu chuyện và trình bày sản phẩm trên thiết bị mobile theo cách đẹp đẽ.
Canvas giúp các nhà quảng cáo giành bất cứ mục tiêu nào bằng cách cung cấp cho doanh nghiệp một không
gian số phù hợp hóa đầy đủ trên đó để xây dựng câu chuyện đa phương tiện. Canvas mở từ Facebook ad
trên News Feed để bộc lộ một trải nghiệm toàn màn hình nơi các nhà quảng cáo có thể pha trộn video, ảnh
, text và nút CTA để xây dựng trải nghiệm nhãn hiệu và sản phẩm có hiệu quả và đẹp đẽ trên mobile.
Bên trong một canva, mọi người thưởng thức đi qua câu chuyện số một cách dễ dàng. Họ có thể lướt qua
một băng chuyền ảnh, xem ảnh rộng và zoom in để xem ảnh chi tiết,làm trải nghiệm canvas sâu sắc và tham
gia theo cách các sites mobile không có được. Và canvas sử dụng cùng công nghệ cái làm ảnh và video load
nhanh trên Facebook hơn web mobile tiêu chuẩn.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *