Các hình thức quảng cáo Facebook ads (phần 5)

5. Slideshow (ảnh ghép thành video)
Trong năm 2015, có hai sự kiện diễn ra trong bối cảnh quảng cáo số: video đạt được sự phổ biến giữa
những người dùng Facebook và người dùng xem video hầu hết trên mobile. Sự phổ biến của video và sự chuyển
đổi của người dùng từ desktop sang mobile đưa ra một số vấn đề cho các nhà quảng cáo. Các nhà quảng cáo
với ngân sách nhỏ không thể tự trang trải để tạo và phục vụ video ads, và những ai có thể tự trang
trải gặp khó khăn phân phối ads của họ với những người xem sử dụng cellphone , sống ở những vùng với
tốc độ wifi thấp hay sử dụng mobile phone với model cũ hơn. Để vượt qua khó khăn này, Facebook tạo
ads slideshow, cái là nhẹ và rẻ hơn cho doanh nghiệp tạo chúng. Là ads cái load và chạy dễ dàng hơn
trong những vùng tốc độ internet thấp hay cell phone model cũ hơn.
Slide show là ads video nhẹ được tạo từ một chuỗi 3 đến 10 ảnh. Bạn có thể sử dụng các ảnh từ băng
video, một ảnh chụp hay từ thư viện ảnh miễn phí của Facebook. Slishow cũng có thể bao gồm nhạc miễn
là nhạc bạn upload có đăng kí sử dụng. Slide show có thể ngắn như 5s hay dài như 15 s.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *