Các hình thức quảng cáo Facebook ads (phần 3)

3. Quảng cáo băng chuyền (carousels)

carousel

 

Nhàm chán với ad ảnh đơn, quá phổ biến, bạn có thể chế biến cái gì đó mới, phức tạp nhưng dễ để tạo.
Hãy thực hiện ad băng chuyền của Facebook. Một ad băng chuyền không giống với ad ảnh đơn, có thể chứa
tới 10 ảnh hay video cái người dùng Facebook có thể cuộn qua. Mỗi thứ chứa một link có thể click
được tới landing page của bạn, một head line, và nếu muốn một nút CTA. Nếu bạn chọn tạo một ad
băng chuyền, bạn có thể hiển thị nhiều sản phẩm, kể một câu chuyện, trưng bày một dải ảnh dài qua
các vật liên tiếp trong một đơn vị ad.
Bạn có một vài lựa chọn vị trí đặt ad và mục tiêu với ad băng chuyền. Bạn đặt ad này trên newsfeed mobile
của Facebook, newsfeed desktop và Instagram. Vì kích thước, diện mạo và chức năng của nó, ad băng
chuyền không được đặt ở cột phải Facebook. Ad băng chuyền tương xứng với cho các ad với mục tiêu website
click, chuyển đổi trên website, cài đặt ứng dụng, tham gia ứng dụng, xem video, và tham gia post
trang.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *